Pražské Řepy otevřou druhý český obecní kompostér

Domácnosti v ulici Španielova v pražské čtvrti Řepy zahajují společné kompostování odpadů. Jedná se o druhý (po Chrudimi) otevřený obecní kompostér v České republice.
Zatímco v Německu, Rakousku a dalších západoevropských zemích využívají kolem poloviny komunálního odpadu, Česká republika kulhá pozadu s necelými 16 %. Hlavní příčinou jsou špatné recyklační služby. Zatímco popelnice stojí před každým domem, k barevným kontejnerům na tříděné odpadky lidé musí dojít často stovky metrů. Možnost třídit kuchyňské a zahradní odpady, které tvoří až polovinu všech produkovaných odpadků, mají Pražané pouze v městské části Dolní Chabry [1].
Kompostování několika domy či domácnostmi na jednom kompostovišti – tzv. komunitní kompostování –  významně sníží množství odpadků v popelnicích, a tedy i skládkování či pálení odpadu [2]. Navíc je ještě výhodnější než obecní svoz. Obec nemusí investovat do sběru a svozu či výstavby velké kompostárny nebo bioplynové stanice. Komunitní kompostér postavený v Řepích [3] je uzamčen a klíče mají pouze do projektu zapojené domácnosti.
Hnutí DUHA a občanské sdružení Ekodomov pomáhají českým městům a obcím se zaváděním kompostování, aby bylo tak běžné jako v řadě evropských zemí.
Ivana Štětinová, občanka z Prahy–Řep, řekla:
„Několik desítek občanů má zájem třídit kuchyňské odpady a podílet se na projektu. Komunitní kompostování je hygienicky nezávadné a pro Prahu i ekonomicky přínosné, navíc tak přeměníme desítky kilogramů odpadů na kvalitní surovinu – kompost.“
Tomáš Hodek, předseda o.s. Ekodomov, řekl:
„Kompostujte také, je to snadné. Navíc svůj kompost pak můžete přihlásit do soutěže ‚MISS KOMPOST‘ a vyhrát zajímavé ceny. Pro zájemce, kterým není nakládání s odpady lhostejné a chtějí aktivně pomoci pořádáme školení dobrovolnické služby ‚Mistr nulového odpadu‘ Více informací naleznete na www.ekodomov.cz.“
Ivo Kropáček, vedoucí programu Odpady Hnutí DUHA, řekl:
„Obecní kompostování je elegantní metoda, jak na sídlištích s malými náklady snížit množství odpadků v popelnicích zhruba o polovinu. Ačkoli lidé mají zájem třídit, barevné kontejnery stojí často až stovky metrů od domu a možnost třídit zelený odpad z kuchyní nebo zahrad úplně chybí. Proto je potřeba nová recyklační legislativa, která podobné projekty usnadní.“
Poznámky:
[1] Speciální kontejnery na sběr bioodpadů v Dolních Chabrech přistavily a svoz na kompostárnu v Malešicích provádějí Pražské služby. Systém se osvědčil a je možné jej rozšířit i na další části města.
[2] Více informací: Ekodomov
[3] Projekt podpořil pražský magistrát v rámci grantového řízení na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí.