Premiér Fischer by se v Kodani měl sejít také se zástupci afrických zemí

Ekologické organizace vítají rozhodnutí premiéra účastnit se kodaňské klimatické konference. Vyzývají Jana Fischera, aby se vedle vyjednávání rovněž sešel se zástupci nejchudších afrických zemí, které budou globálními změnami klimatu nejvíce postiženy.

Česká republika patří se 12 tunami na obyvatele a rok k evropským rekordmanům v exhalacích oxidu uhličitého. Pro úspěch summitu je klíčové, aby vrcholní politici ze zemí, které patří mezi hlavní znečišťovatele, a z rozvojového světa diskutovali i mimo oficiální program konference, argumentují ekologické organizace.

Jan Doležal z Glopolis:
„Nejchudší rozvojové země již v současné době nesou  následky změny klimatu a je třeba jim zajistit pomoc s bojem proti častějším a intenzivnějším extrémním klimatickým jevům, šíření pouští, snížení zemědělské produkce či šíření infekčních chorob. Česká republika patří k evropským rekordmanům v exhalacích skleníkových plynů. Proto by se premiér měl přímo sejít se zástupci nejvíce postižených afrických států, aby osobně slyšel jejich názory na novou dohodu.“

Ondřej Pašek z Centra pro dopravu a energetiku uvedl:
„Potřebujeme dohodu zásadně lepší než byl Kjótský protokol, musí přinést skutečné snížení emisí, dostatečný finanční příspěvek chudým zemím a právní postihy pro ty, co je nesplní. Nemůžeme si dovolit čekat další roky na další kola jednání, křivka růstu emisí se musí zlomit v roce 2015 a k tomu potřebujeme účinnou dohodu už letos, v Kodani.“

Ondřej Rut ze Zeleného kruhu řekl:
"Podporu úspěchu jednání v Kodani vyjadřuje nejen občanská společnost, ale i vědci a zástupci firem. K českému prohlášení požadujícímu silnou a spravedlivou klimatickou dohodu i snižování emisí na národní úrovni se  připojilo několik desítek českých firem. Prohlášení je prezentováno na www.firmyproklima.cz."

Vojtěch Kotecký z Hnutí DUHA dodal:
„V Kodani se bude rozhodovat o nové globální smlouvě, která má nastartovat nová hi-tech odvětví, jež sníží náročnost na fosilní  paliva a zvýší energetickou bezpečnost. Pro naši ekonomiku je důležité, aby česká vláda byla u toho. Sedět doma a koukat, jak ostatní domlouvají nový trh pro perspektivní technologická odvětví, by byla velká chyba.“

Poznámky

Detaily o globálním prohlášení >> a prohlášení na národní úrovni >>

Praktické informace k průběhu a organizaci konference pro novináře >>

Očekávání a požadavky nevládních organizací od konference OSN o změnách klimatu >>