Při plánované recyklaci 65% v roce 2030 je většina plánovaných spaloven zbytečná

 Hnutí DUHA otevírá debatu o skutečné potřebě výstavby nových spaloven odpadů

Dosáhne-li Česká republika plánované 65% míry recyklace [1] a platného zákazu skládkování, nebude v roce 2030 potřebovat plánované spalovny Most, Mělník, Přerov, Jihlava, Cheb a další. Vedle potřebnosti nových regionálních kapacit pro dotřídění směsných odpadů se ukazuje jako rozumná jen debata o rozšíření spaloven v Praze a Brně a zároveň o energetickém využívání části odpadů ze severozápadní a severovýchodní části ČR. K těmto závěrům dospěla právě zveřejněná studie Hnutí DUHA [2], kterou ekologická organizace dnes představila novinářům v Praze spolu s přehlednou infografikou shrnující výsledky studie  [3].

Hnutí DUHA zároveň znovu varuje před zákazem skládkování podle parametru výhřevnosti. Ten ve všech zemích, kde byl zaveden, vedl k výstavbě nadbytečných spalovacích zařízení. Tento parametr by nutně zablokoval růst recyklace.  Výrazně lepší je vázat zákaz skládkování na biologickou rozložitelnost odpadů. Jejich přítomnost na skládkách je totiž hlavním problém z hlediska životního prostředí i produkce skleníkových plynů.

Studie Hnutí DUHA porovnala ve variantách, jak naložit se zbytkovým odpadem po dosažení 65% recyklace:
•    Řešení navržené studií Hnutí DUHA: z 50 km vzdáleného okolí vozit odpad bez úpravy do spaloven. Z větších vzdáleností odpad předtřídit a pouze hořlavou část vozit do stávajících spaloven s energetickým využitím. Investice: 21 miliard Kč. Výsledek: skládkováno 13 % komunálních odpadů.
•    Řešení podle POH ČR: Výstavba řady nových spaloven s energetickým využitím a stále část odpadů skládkována. Investice: 20 miliard Kč. Výsledek: skládkováno 21 % komunálních odpadů.
•    Řešení se zákazem skládkování nespalitelných odpadů: Všechen odpad se spálí v nových spalovnách s energetickým využitím. Investice: 39 miliard Kč. Výsledek: skládkování 12 % komunálních odpadů zbylých ze spálení.

Studie Hnutí DUHA na základě výpočtů a vyhodnocení možných variant doporučuje:
•    zpracovat závazný plán, který určí, která a jak velká zařízení na energetické využití odpadů bude ČR potřebovat do roku 2030
•    nepodporovat (z veřejných zdrojů, účtů spotřebitelů ani fondů EU) budování nových kapacit na úpravu a spalování odpadů s energetickým využitím nad rámec závazného plánu (tedy ty, pro které nelze očekávat dostatek odpadů v době, kdy budou dokončeny)
•    ve vzdálenějších regionech od stávajících spaloven s energetickým využitím odpadů vybudovat centra překladišť a linek na dotřídění směsných odpadů
•    nastavit zákonný zákaz skládkování odpadů dle parametru biologické rozložitelnosti a recyklovatelnosti a nikoliv podle podle parametru výhřevnosti.

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl:
„Právě představená studie ukazuje, že v případě platnosti zákazu skládkování a dosažení 65% míry recyklace komunálních odpadů není v ČR nutné stavět plánované spalovny v Mostě, Mělníku, Přerově, Jihlavě, Chebu a na dalších místech. Vedle výstavby regionálních linek pro dotřídění směsných odpadů se ukazuje jako racionální pouze debata o rozšíření spaloven v Praze a Brně a o řešení energetického využívání části odpadů ze severozápadní a severovýchodní části ČR. V případě ještě vyšší recyklace a lepší prevence vzniku odpadů by potřebné kapacity byly ještě mnohem nižší.”


Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz


Poznámky:

[1] Plán odpadového hospodářství ČR předpokládá dosažení 60% míry recyklace v roce 2024. Debata o nové odpadové směrnici předpokládá závaznou míru recyklace mezi 60% a 70% komunálních odpadů.
[2] Studie k dispozici zde: http://hnutiduha.cz/odpadova-studie
[3] Přehledná infografika shrnující výsledky studie je zde:  
http://hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2016/12/hnuti_duha_-_i...

Šítky aktuality: