Proběhlo Celoduhové setkání 2016

Na letošní Celoduhové setkání, tedy setkání současných i bývalých zaměstnanců i členů a nečlenů místních skupin a Sedmé generace (oficiálně tedy pobočných spolků Hnutí DUHA), přijela téměř stovka lidí ze všech koutů České republiky. Návštěvnost je to úctyhodná - podobný počet lidí se naposledy sešel v roce 2011 po šumavské blokádě ve středisku Sluňákov na Olomoucku. Tentokrát jsme se setkali v místě z hlediska polohy strategickém - v areálu Lorien v Orlických horách, které patří Středisku volného času Lužánky z Brna - tedy stejného města, odkud pochází i pan správce Lorienu a kde sídlí i Hnutí DUHA. Organizace s týmem dobrovolnic a dobrovolníků se ujala Klára Kyralová, která akci pečlivě připravovala několik měsíců a sestavila také nápaditý program.

Páteční den byl věnován programové konferenci. Co si pod tím představit? Vedoucí jednotlivých programů centra Hnutí DUHA krátce představili výsledky práce svých týmů za poslední období i budoucí cíle. Poté dostal slovo odborník na stejné téma, ale z řad jiných než duhových. Krátce okomentoval, jak se Hnutí DUHA do změn v oboru zapojuje, co dělá dobře a co by ještě dělat mohlo. Odpoledne se pracovníci Hnutí DUHA i s dalšími zájemci z Celoduhového setkání rozdělili do skupinek a komentovali strategické cíle divočiny, ekonomiky (energetiky a odpadů), či zapojování lidí včetně dobrovolníků - co se v nich Duze daří a nedaří naplňovat. Při následné debatě se jsme se vzájemně inspirovali postřehy a náměty z celého dne, které mohou být východisky pro další práci Hnutí DUHA a její strategický plán do let 2018 - 2021. Po večerech byl výběr mezi kinem, hrami, volnou zábavou, v sobotu pak ochutnávka vín či piv. 

V průběhu sobotního dne dostaly prostor i místní skupiny a představily svou činnost. Vystoupil Mira Kutal z Hnutí DUHA Olomouc (ochrana velkých šelem), Petr Dobrý z Hnutí DUHA Střední Čechy (slepice v nouzi), Ondra Šanda z Českých Budějovic (správní řízení, ekospotřebitelské přednášky a semináře), za Hnutí DUHA Brno Radek Kubala (zapojování do aktivit evropských Přátel Země, kampaň Nádraží v centru), v zastoupení za Pavla Dekaře z Hnutí DUHA Bílé Karpaty vystoupila Eliška Vozníková s tématy ochrany krajinné mozaiky Bílých Karpat a orchidejových luk a kauzou Radějovské obory. 

Odpoledne nastala náročnější a nejdůležitější část víkendu: volby do Rady Hnutí DUHA, vrcholného orgánu organizace. Výsledky byly těsné, do rady nakonec usednou za centrum Jaromír Bláha,  Lukáš Likavčan, Martin Mikeska a Vratislav Vozník (4 zástupci za hlavní spolek), za pobočné spolky Radek Kubala, Miroslav Kutal a Simona Horká (3 zástupci). Tito radní mohou kooptovat, tedy vybrat ještě až další 4 radní z řad odborníků mimo Hnutí DUHA, jak praví stanovy. Po volbách promluvil Vít Kouřil, šéfredaktor časopisu Sedmá generace, nejen o historii periodika, ale i o výzvách, kterým časopis čelí, a nechal prostor i pro diskuzi.

Nedělní dopoledne a poledne vyšli téměř všichni vstříc krásám místní krajiny a prošli se ze Zemské brány podél řeky až do Klášterce nad Orlicí. Venkovní zakončení náročného i zábavného víkendu všichni uvítali. Těšíme se na další setkání v podobně hojném počtu a s dalším pestrým programem.