Prohlášení Hnutí DUHA k soudnímu opatření v národním parku na Šumavě

Vojtěch Kotecký, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
„Rozhodnutí soudu samozřejmě naprosto respektujeme. Všichni naši pracovníci a členové ihned opouštějí místo, kde probíhá těžba. Týká se to asi tří lidí, kteří jsou na Ptačím potoce. S okamžitou platností také ukončíme veškerou organizační podporu lidí, kteří hájí národní park před kácením.“

„Soud ve svém rozhodnutí vůbec neřešil otázku, jestli je těžba legální, nebo nelegální.“    

„Soudní opatření se vztahuje na Hnutí DUHA, které jej bezezbytku dodrží. Ale vzácné horské lesy na Ptačím potoce před kácením nehájíme pouze my, nýbrž i desítky dalších lidí. Na ně se rozhodnutí soudu nevztahuje a každopádně za ně nemůžeme mluvit.“

„Proti opatření se nicméně obratem odvoláme. Současné vedení národního parku totiž ve své žádosti mystifikovalo soud, aby dostalo volnou ruku k vykácení tisíců stromů. Nepravdivě argumentovali paragrafy lesního zákona – ale zamlčeli platné rozhodnutí ministerstva, které neudělilo souhlas s jejich aplikací, a potažmo s kácením.“

„Samozřejmě budeme dalšími demokratickými prostředky nadále usilovat, aby ředitel Stráský a náměstek Mánek skončili s nelegální devastací Šumavy. Národní park musí sloužit turistům a ochraně vzácné horské přírody. Veřejnost nechce, aby místa, kde mají domov jedni z posledních českých tetřevů a vzácné sovy, dřevorubci nelegálně proměnili v bezútěšnou pustou holinu.“