Rada NP Šumava dnes odložila projednání návrhu zonace národního parku

Odklad hlasování vytváří prostor pro probíhající zákulisní politické dohody a tlaky proti ochraně NP

 

Rada NP Šumava dnes na svém jednání ve Vimperku odložila hlasování o návrhu nové zonace, klíčového dokumentu pro ochranu přírody v národním parku, který jí předložila Správa NP. Příští jednání se uskuteční 7. června.

Jednání Rady NP Šumava v minulých měsících předcházelo projednávání návrhu zonace s dotčenými obcemi, vědci, ostatními členy Rady i se spolky. Správa NP kladně vypořádala výraznou většinu připomínek obcí [1]. Připomínky vědců a Hnutí DUHA však zahrnula jen nepatrně. 

Ti navrhují, aby byla velikost nejcennější přírodní zóny zvýšena na základě podrobných odborných mapování přírodních kvalit v NP z 27,4 % na 53 % území NP [2]. Správa ji však rozšířila o pouhých 0,3 % na aktuálních 27,7 % území NP. Bez potřebné ochrany  a  vystaveny ničivému kácení tak zůstávají například cenné rašelinné smrčiny v oblasti Zhůřských, Horskokvildských a Kvildských slatí, které jsou v majetku města Kašperské Hory. Zde Správa ochranu na žádost města dokonce snížila, takže v této oblasti bude dle aktuálního návrhu zonace i nadále pokračovat intenzivní komerční těžba dřeva v režii vlastníka [3].

Rada NP Šumava je poradním orgánem Správy NP, který sdružuje zástupce všech 22 obcí národního parku, Jihočeského a Plzeňského kraje, vědců, místních podnikatelů a dalších. Její postoj k zonaci je významným poradním hlasem. Poslední slovo o podobě zonace má však Ministerstvo životního prostředí.

Martin Voráč, expert na ochranu přírody Hnutí DUHA, řekl:

„Rada NP Šumava dnes na svém jednání ve Vimperku odložila hlasování o návrhu nové zonace, klíčového dokumentu pro ochranu přírody v národním parku, který vychází z předloni přijatého zákona. Tím však nyní vzniká nebezpečný prostor pro zákulisní politické handly a podrývání možnosti dohodnout se. Tlak, který je vyvíjen na šumavské obce, jejichž zástupci tvoří téměř polovinu Rady, ilustruje i dopis, který starostové obdrželi minulý týden od jihočeské hejtmanky Ivany Stráské. Ta se v dopise přimlouvá za nesouhlas s návrhem zonace. 

Správa NP přitom v průběhu projednávání učinila pro ochranu přírody negativní ústupky a vyhověla výrazné většině připomínek obcí k návrhu zonace.

Návrh zonace nezajišťuje náležitou ochranu některým místům vzácné šumavské přírody, zejména mimořádně cenné mokřadní lesy v oblasti Zhůřských, Horskokvildyských a Kvildských slatí vystavuje komerční těžbě dřeva v režii města Kašperské Hory. Ohroženo je ale i mnoho dalších míst – zpracovali jsme spolu s vědci analýzu, která ukázala, že do přírodní zóny s nejpřísnější ochranou by mělo být hned zařazeno 53 % území národního parku. Návrh Správy parku však počítá pouze s 27,7 % přírodní zóny. Budeme nadále usilovat o to, aby se podíl kvalitně chráněné přírody zvýšil.“


Tuto i další tiskové zprávy najdete na: www.hnutiduha.cz/aktualne