Řebíček porušuje dálniční sliby

V aktualizovaném harmonogramu výstavby dálnic a silnic, který ministři dostanou na stůl ve středu (10. 9.), navzdory vládním slibům stále chybí posouzení trasy několika kontroverzních projektů, obchvaty, jež by ulehčily nejvíce postiženým městům a obcím, a také sedm miliard korun.
Vláda před rokem rozhodla, že do plánu zařadí 90 obchvatů a jmenuje expertní komisi, která posoudí trasu tří kontroverzních projektů: dálnice z Prahy do Českých Budějovic přes rekreační oblast v Posázaví, severozápadního okruhu Prahy, jenž má vést těsně kolem čtvrtí obývaných tisíci lidí, a rychlostní silnici nedaleko Uherského Hradiště, která je narýsována napříč vzácnou a zákonem chráněnou přírodní oblastí.
Ministerstva se půl roku nemohla shodnout ani na složení komise. Když se konečně dohodla, experti nyní čekají na dokončení odborných podkladů. Mezitím ovšem Ředitelství silnici a dálnic – které spadá pod ministra dopravy Aleše Řebíčka –pokračuje v přípravě sporných staveb podle původního plánu. Pražský magistrát dokonce na jeho žádost předminulý týden vydal formální rozhodnutí o umístění stavby severozápadní části městského okruhu, což činí další práci komise v této věci prakticky zbytečnou.
Přitom ministerstvo dopravy muselo uznat, že loni schválený plán není realistický. Nový návrh rozpočtu už na rok 2009 počítá s částkou o sedm miliard nižší. Některé projekty odsunul dál do budoucnosti.
Škrty v rozpočtu podle Ekologického právního servisu a Hnutí DUHA potvrzují, že vláda musí vybrat, kterým dálničním projektům dá přednost – na všechny se nedostane. Ale ministerstvo dopravy takovou analýzu už několik let odmítá. Ekologické organizace namítají, že tak nejen plýtvá penězi daňových poplatníků, ale navíc zbytečně prosazuje stavby, jež poškodí zdraví desetitisíců lidí v sousedních obcích.
Právě kvůli sníženému rozpočtu a malé připravenosti projektů padl pod stůl i plán 90 potřebných obchvatů obcí, přes které vedou silnice se silným provozem.
Hnutí DUHA a Ekologický právní servis prosazují, aby vláda, než utratí stovky miliard korun (kompletní plán má stát asi 800 miliard), posoudila účelnost každého projektu. Zelené organizace také navrhují, aby poměr rozpočtů na železnice a na silnice či dálnice byl alespoň jedna ku jedné. Pouze větší investice do modernizace tratí a další infrastruktury podle nich zajistí konkurenceschopnou, rychlou a pružnou vlakovou dopravu – a pouze tak na silnicích ubude kamionů a v sousedních obcích výfukových plynů a hluku.
Pavel Doucha z Ekologického právního servisu řekl:
“Bohužel stále pokračuje trend, kdy výstavba nových dálnic je černou dírou do státního rozpočtu. Miliony korun se ztrácí v důsledku investování do neprioritních staveb, zbytečných konfliktů o trasách dálnic a předimenzovaných projektů.”  
Pavel Přibyl z Hnutí DUHA řekl:
„Rok se s rokem sešel a vláda dál plánuje utratit stovky miliard podle desítky let starých plánů, aniž by se zajímala o jejich účelnost. Ministři sice říkají, že je potřeba přesunout zboží na železnice, a tak omezit výfukové plyny a hluk z kamionů. Ale platí multimiliardové projekty, které mají právě kamionovou dopravu obsluhovat. Je potřeba posoudit smysluplnost a ekonomickou účelnost každého jednotlivého projektu ve vládním programu. A většina investic by měla jít do lepší veřejné dopravy a do přesunu nákladů na železnice.“
Poznámky:
[1] Více viz stránky www.cenadalnic.cz, kde ekologické a protikorupční organizace (EPS, Oživení, Hnutí DUHA a Dopravní federace) zveřejnily výsledky své rozsáhlé analýzy, nakolik efektivně se u nás utrácejí peníze na dálnice.