Recyklace může vytvořit 10 000 pracovních míst

Česká republika recykluje mnohem méně komunálního, průmyslového i stavebního a demoličního odpadu než úspěšné evropské země. Míra recyklace komunálního odpadu činí pouhých 11 % [2], zatímco ve Vlámsku činí více než 70 %. Také sousední Německo využívá obnovitelné suroviny z více než 50 % komunálních odpadků. Příčinou slabých českých výsledků je špatná legislativa. Ministři životního prostředí totiž doposud do parlamentu nepředložili nový zákon o odpadech, který by rozhýbal recyklaci a usnadnil třídění, ačkoliv jej slibují už sedm let.

Nečasova vláda navíc koncem srpna schválila takzvané Rozšířené teze nového zákona o odpadech, které umožňují upřednostnit skládkování a spalování odpadů namísto recyklace.

Studie přitom spočetla, že recyklace vytváří desetkrát více pracovních míst na tunu zpracovaného odpadu než skládkování a pálení.

V České republice se každoročně uloží na skládky nebo se spálí recyklovatelné materiály za 3 miliardy korun [3].

Popelnice stojí před každým domem, ale k barevným kontejnerům na tříděný odpad to má průměrná česká domácnost přes sto metrů daleko. Zbytky z kuchyní a zahrad, které tvoří zhruba polovinu odpadů, lze třídit jen v několika málo městech a obcích. Hnutí DUHA prosazuje nový zákon o odpadech, který zajistí, aby třídit bylo nejen správné, ale také snadné.

Ivo Kropáček, vedoucí programu Odpady Hnutí DUHA, řekl:
„Recyklace sníží množství odpadků na skládkách i naši závislost na dovážených surovinách, ale také vytvoří nové, dynamické průmyslové odvětví. Ve Vlámsku a dalších zemích vznikly stovky úspěšných firem, které přeměňují odpadky v dobré domácí suroviny. Recyklace u nás kulhá pozadu a kulhat bude i nadále, dokud ministr Drobil nepřijde s novým zákonem o odpadech, který usnadní třídění odpadků."

Poznámky:

[1] More jobs, less waste: Potential for job creation through higher rates of recycling in the UK and EU:
http://www.foeeurope.org/publications/2010/More_Jobs_Less_Waste_Sep2010.pdf

Studii sestavila ekonomka Anna MacGillivray ze společnosti URSUS Consulting. Část analýzy dat a odbornou oponenturu zajistil dr. Julian Parfitt z firmy Resource Futures.

Studie s použitím konzervativních předpokladů vypočítala, kolik pracovních míst by v zemích EU vzniklo, pokud míra recyklace komunálního, průmyslového, stavebního a demoličního odpadu ve dvou scénářích stoupne na 70 %, respektive na 50 %.

Studie spočetla, že pokud souhrnná recyklace tří druhů odpadu – komunálního, průmyslového a stavebního a demoličního – v EU stoupne na 70 %, počet pracovních míst se zvýší o 500 000. Pokud stejný nárůst recyklace odpadů aplikujeme na data pro Českou republiku, zjistíme, že na tuzemskou ekonomiku připadá asi 10 000 nových pracovních míst.

[2] Zpráva o životním prostředí ČR v roce 2008, Míra recyklace komunálních odpadů (tabulka 1, str. 91):
http://www.mzp.cz/cz/zprava_zp_2008

[3] Více v tiskové zprávě Hnutí DUHA: http://hnutiduha.cz/zpravodajstvi/detail-zpravy/select_category/77/artic...