Rekordní recyklace obalů byla pouze chyba ve výpočtu, přiznalo Chalupovo ministerstvo

Výsledky ministerstva životního prostředí, podle kterých Česko patří mezi přeborníky v recyklaci použitých obalů ze zboží, jsou pouze chyba ve výpočtu. Skutečná recyklace je mnohem nižší. Ministerstvo se Hnutí DUHA přiznalo, že chyba „opticky…navyšuje procentuální míru recyklace odpadů z obalů“ [1].

Přitom nejde o žádnou drobnost. Například u papíru je skutečná recyklace asi o čtvrtinu nižší než ministertsvo udává: činí kolem 70 % namísto údajných 94 %.

Ministr Tomáš Chalupa však údajnými výbornými výsledky argumentuje, když prosazuje, aby stát seškrtal plány na větší recyklaci a namísto toho nasypal miliardy korun do stavby obřích spaloven odpadků [2].

Chyba spočívá v neúplnosti ministerských statistik, které uvádějí, kolik odpadků je vyprodukováno a jakým způsobem je s nimi nakládáno. Přepočet ukázal, že součet recyklovaných, skládkovaných a spálených odpadků je mnohem větší než množství, které podle ministerstva údajně vzniklo. Česko tak mělo například v roce 2010 – novější čísla zatím ministerstvo neuveřejnilo – údajně vyprodukovat 353 tisíc tun papírových obalů. Recyklováno, spáleno nebo vyhozeno na skládky však bylo ve skutečnosti 489 tisíc tun, tedy o třetinu více.

Ministerstvo přiznalo, že příčinou je chyba ve výpočtech, protože v některých statistikách chybí odpadky, jež nejsou evidované.

Česká republika ve skutečnosti recykluje pouze asi 25 % komunálního odpadu. Německo však využívá více než polovinu a belgické Vlámsko už 72 % odpadků. Na českých skládkách nebo ve spalovnách tak zbytečně končí recyklovatelné suroviny za 3 miliardy korun ročně.

Jedná se v krátké době už o třetí problém ministra Chalupy s nevěrohodnými údaji o odpadech. Nejprve nechal přepočítat údaje o nakládání s komunálními odpady, čímž produkce – a potažmo poptávka po nových spalovnách či skládkách – skokově stoupla o milión tun. Posléze ve zprávě, kterou předložil poslancům, manipuloval s daty, když ze dvou statistik, které jsou vzájemně v rozporu, vždy používal tu, která pro něj vychází lépe, a druhou zamlčoval.

Hnutí DUHA prosazuje, aby vláda investovala peníze z evropských fondů do lepší recyklace a snadnějšího třídění odpadků. Ekologická organizace podporuje také chytrou výrobu energie z vytříděného odpadu, například v bioplynových stanicích – ale nesouhlasí se stavbou obřích spaloven směsného odpadu, které mají zlikvidovat i velké množství kvalitních, recyklovatelných surovin.

Ivo Kropáček, vedoucí programu Odpady v Hnutí DUHA, řekl:

Optimistické zprávy o tom, jak patříme mezi přeborníky v recyklaci, jsou jedna velká blamáž ministerstva životního prostředí. Chyba ve výpočtu je hloupá, ale zaslouží si uznání, že ji ministerští úředníci čestně přiznali.“

Ve skutečnosti úspěšné evropské země, jako je Německo nebo belgické Vlámsko, recyklují několikrát více než my. Ministr Chalupa by měl nasměrovat evropské fondy do recyklačních programů pro města a obce, aby třídit bylo nejen správné, ale také snadné. Nemá smysl peníze sypat do obřích spaloven odpadků, které by pohlcovaly i tisíce tun kvalitních, recyklovatelných surovin.“

 

Poznámky:

[1] Citace z e-mailu Mgr. Ing. Ladislav Trylč, odbor odpadů MŽP, 27. června 2012:

„....na straně základu, tzn. množství obalů uvedených na trh (sloupec a), je tvořena údaji, které vedou samotné osoby, povinné na základě zákona o obalech. Tyto údaje pak zasílají MŽP samostatně, nebo prostřednictvím auotrizované obalové společnosti (EKO-KOM). Údaje o recyklaci resp. energetickém využití jsou tvořeny především na základě reálně evidovaných obalů autorizovanou obalovou společností (resp. jejími smluvními partnery).

Výše uvedená evidence tudíž na straně základu (sloupec a) nemůže obsahovat ty obaly, jejichž původci nesplnili zákonné povinnosti, tzn., uvedli dané obaly na trh, aniž by je řádně evidovali. Reálně se nicméně tyto obaly dostaly buď do systému využití (evidovaného autorizovanou obalovou společností) nebo skončily ve spalovnách odpadů či na skládkách.

Pokud se obaly, které nejsou evidované dostanou do systému využití, opticky to navyšuje procentuální míru recyklace odpadů z obalů....“

[2] Více v tiskové zprávě Hnutí DUHA: http://hnutiduha.cz/aktualne/chalupa-navrhuje-mene-recyklovat-suroviny-spalit

 

Ilustrační foto: samphoto

Šítky aktuality: