Říman vládě potvrdil, že se v zimě spletl. Prakticky

Ministr průmyslu a obchodu Martin Říman se před několika měsíci spletl, když vyvolal obavy svou zprávou, že České republice během několika let hrozí nedostatek elektřiny.
Vyplývá to z Římanovy vlastní zprávy, kterou předložil vládě [1] a jejíž kompletní znění Hnutí DUHA získalo s pomocí zákona o svobodě informací. Ministr totiž v analýze uvádí, že Česká republika bude v letech 2008–2012 naopak vyvážet průměrně 18 terawatthodin elektřiny (str. 2).
To je razantní nárůst – o více než čtyřicet procent oproti dnešku. Čistý export elektřiny v roce 2006 činil 12,6 TWh.
Nejde ovšem o úplné překvapení. Stejnou prognózu uvedl už dříve v dopise Hnutí DUHA ředitel ministerského odboru elektroenergetiky [2].
Ale Martin Říman v únoru oznámil, že Česká republika kolem roku 2010 začne mít deficit elektrické energie a bude muset dovážet. „Už na přelomu desetiletí...budeme spotřebovávat víc elektřiny, než dokážeme vyrobit“, řekl [3]. Varování tehdy vyvolalo velkou pozornost. Ministr posléze stejnou prognózu vícekrát zopakoval.
Výroky ministra Martina Římana a jeho náměstka Tomáše Hünera ze zimy a jara:
„V současnosti máme elektřiny nadbytek a asi jednu čtvrtinu produkce dokonce vyvážíme. Už na přelomu desetiletí ale budeme spotřebovávat víc elektřiny, než dokážeme vyrobit“ – Martin Říman, Právo 7. února 2007 [3]
„podle některých odhadů lze vyrovnání výroby a spotřeby očekávat v letech 2009-2012“ – Martin Říman, prezentace na Žofínském fóru 6. února [4]
„v oblasti elektrické energie je ČR v této chvíli relativně bezpečná...Zcela to přestane platit zhruba v letech 2011–2012, kdy se výroba a spotřeba energie v ČR zhruba vyrovnají...Případný deficit elektrické energie tak nebude s vysokou pravděpodobností okolo roku 2012 odkud dovézt.“ – Tomáš Hüner, Hospodářské noviny 2. května 2007 [5]
Česká republika je už dnes třetím největším čistým vývozcem elektřiny na světě a druhým největším v Evropě (po Francii) [6].
Petr Holub, vedoucí programu Energie v Hnutí DUHA, řekl:
„Osmnáct terawatthodin vývozu nejenže není žádný deficit. Je do dokonce asi o dvě pětiny větší export než loni. Z takového rozporu se nelze vymluvit. Obojí nemůže být pravda. Ministr Říman si prostě vymyslel bezprostřední krizi, aby získal dost alarmující argument pro vystěhování severočeských obcí, které stojí v cestě uhelným dolům. Ano, razantní nárůst vývozu také nevypadá moc věrohodně. Elektrárny skutečně pomalu dožívají a bude potřeba je postupně nahrazovat – částečně novými čistými nebo čistějšími zdroji, částečně snižováním energetické náročnosti. Ale žádná krize a nedostatek elektřiny za tři roky zkrátka nehrozí.“
Poznámky:
[1] Prognóza je uvedena v analýze, podle které vláda rozhodovala o podání žaloby proti Evropské komisi ve věci tzv. národního alokačního plánu pro druhé kolo obchodování s emisemi.
[2] Ladislav Pazdera, ředitel odboru elektroenergetiky, MPO: dopis Hnutí DUHA, 30. března 2007: „Ministerstvo průmyslu a obchodu odhaduje výši exportu elektřiny vyrobené v České republice na cca 18 TWh v roce 2012.“ MPO posléze emailem potvrdilo, že formulací „výši exportu elektřiny vyrobené v České republice” má na mysli čistý vývoz (tedy přebytek výroby: vývoz po odečtení dovozu).
[3] Právo 7. února 2007, www.novinky.cz//10/86/93.html
[4] http://download.mpo.cz/get/30175/33048/348144/priloha001.ppt
[5] http://hn.ihned.cz/index.php?p=500000_d&article[id]=21038350
[6] Poslední dostupné mezinárodní srovnání: rok 2004 (Key world energy statistics 2006, International Energy Agency, Paris 2006)