Senát pomůže obcím kompostovat odpad

Senát dnes přijal důležité změny zákona, které obcím a městům usnadní kompostování odpadu z parků a zahrad. Zamítl však pozměňovací návrh, jenž by definitivně uzavřel cestu dovozu odpadků ze zahraničí do českých spaloven.
Zákon umožní radnicím a obecním úřadům zřizovat komunální kompostoviště – a tím zlepšit recyklační služby pro občany – bez komplikovaných administrativních procedur. Zároveň umožní obcím snížit množství odpadu a ušetřit peníze za skládkování. Kompostovatelné, takzvané biologicky rozložitelné odpadky tvoří asi 40 % českého komunálního odpadu. Drtivá většina dnes končí na skládkách nebo ve spalovnách.
Horní komora také přijala několik úprav navržených senátorkou Jitkou Seitlovou (nezávislí, Přerov) k novele zákona o odpadech. Vypuštěna tak byla například kontroverzní definice druhotné suroviny.
Zákon obsahuje také některá opatření proti ilegálnímu dovozu odpadu: zvýšení pokut a silnější pravomoci policie. Senátoři za ODS ovšem odmítli doplnění klauzule, jež by bránila spalovnám obcházet zákaz v zákoně a importovat odpad legálně. Přitom návrh nic neměnil na podmínkách provozu stávajících spaloven. Navíc už čtyři měsíce platí ve formě oficiálního výkladu ministerstva životního prostředí, podle kterého ministerstvo v úterý zamítlo dovoz 80 000 tun německých odpadů do pražské spalovny.
Ivo Kropáček, vedoucí programu Odpady Hnutí DUHA, řekl:
„Senátem schválené pozměňovací návrhy zkvalitňují nové paragrafy a usnadní obcím kompostování odpadů  z parků či zahrad. Klesne množství odpadků, jež plynou na skládky, a  zlepší se recyklační služby pro občany. Přínosná jsou i přijatá  opatření proti dovozu odpadků.  Většina senátorů však nenašla odvahu doplnit do zákona ustanovení, jenž mělo spalovnám zabránit v obcházení zákona a snažit se dovážet odpadky k pálení. Přitom šlo jen o potvrzení už platného výkladu ministerstva.“