Škola občanské iniciativy naučí mladé lidi, jak se zapojit do řešení problémů ve svém okolí

Již tento pátek obnovuje Hnutí DUHA se svými partnery unikátní Česko-Slovenskou školu občanské iniciativy. Ta mladým lidem představí možnosti aktivního zapojení do řešení společenských problémů.

Česko-Slovenská škola občanské iniciativy spočívá v sérii vzdělávacích akcí, kde se mladí lidé naučí plánovat a vést veřejné kampaně, psát grantové žádosti, pracovat s klasickými i novými médii, koordinovat dobrovolníky apod. Součástí projektu, jehož první část se uskuteční o nadcházejícím víkendu v Krásensku u Brna, bude i série besed s osobnostmi veřejného života, například se signatářkou Charty 77 a publicistkou Petruškou Šustrovou nebo bývalým místopředsedou vlády Martinem Bursíkem. Mezi lektory budou například ředitel Hnutí DUHA Petr Machálek nebo Milan Štefanec z NESEHNUTÍ.

Letos zahájený unikátní projekt navazuje na dřívější Školu občanské iniciativy, jejíž čtyři ročníky proběhly na přelomu století a prošlo jimi na 150 absolventů. Velká část z nich se dodnes zapojuje do práce nejrůznějších občanských iniciativ v celé České republice. Na organizaci se kromě Hnutí DUHA podílí také české NESEHNUTÍ a slovenské organizace SOSNA a Servisné centrum Ekofóra. Jednotlivé školící víkendy budou probíhat střídavě v Česku a na Slovensku, letní týdenní soustředění pak proběhne v srpnu 2012 na Luckém vrchu u Poličky.

Na projektu se finančně podílí Evropská unie v rámci Programu „Mládež v akci“ a Visegrádský fond.

Petr Machálek, ředitel Hnutí DUHA a lektor školy občanské iniciativy řekl:
„Doufám, že dnešní České republice nechybějí kriticky smýšlející mladí lidé, kteří nechtějí jen nadávat na poměry, ale také něco dělat a měnit. My jim chceme ukázat, že to má smysl a nadto se podělit o své zkušenosti.“