Skoro šest milionů kg/l herbicidů spolykaly loni naše pole a trávníky, podíl glyfosátu výrazně stoupl

Hnutí DUHA předalo ministrům výzvu za omezení  jedovatého herbicidu

Loni se u nás spotřebovalo téměř šest milionů kg/l herbicidů a desikantů (látek na vysoušení rostlin) [1]. Výrazně přitom stoupl podíl glyfosátu na celkovém množství těchto přípravků - zatímco v roce 2000 tvořil glyfosát zhruba 16 % použitých herbicidů a desikantů, v roce 2015 to bylo dvakrát tolik, téměř 32% [2]. Herbicidy a desikanty tvořily v minulém roce 47 % všech přípravků “na ochranu rostlin a rostlinných produktů” - vyplývá to ze Zprávy o stavu zemědělství za rok 2015 [1].

Glyfosát byl přitom označen Světovou zdravotnickou organizací za pravděpodobný karcinogen a je nebezpečný pro lidské zdraví a životní prostředí [3]. Přesto byla jeho registrace Evropskou komisí dočasně prodloužena do konce roku 2017, i když prodloužení nezískalo dostatečnou podporu členských státu ani Evropského parlamentu [4]. Během této doby by se měla ke zdravotním rizikům glyfosátu vyjádřit také Evropská agentura pro chemické látky (ECHA). 

Evropský komisař pro zdraví a bezpečnost potravin nicméně doporučil členským státům, aby v každém případě výrazně omezily používání glyfosátu zejména na zahradách a veřejných prostranstvích, jako jsou parky a dětská hřiště, a minimalizovaly jeho použití na předsklizňové dosoušení. Evropské státy v červenci odhlasovaly text navazujícího nařízení Evropské komise, které určuje omezení pro použití glyfosátu [6]. O termínech a formě omezení budou jednat členské země včetně ČR, která byla dosud k použití glyfosátu vstřícná. 

Hnutí DUHA proto zveřejnilo na konci června výzvu českým ministrům zemědělství, zdravotnictví a životního prostředí, ve které žádá výrazné omezení použití glyfosátu u nás. Celé znění výzvy i možnost výzvu podpořit je na stránkách www.parkybezchemie.cz. K výzvě se už připojilo téměř 900 lidí. Výzvu jsme ministrům předali i s prvními osobními vzkazy lidí, kteří výzvu podporují. 

Ze známých osobností výzvu podporují například specialistka na zdravotní prevenci a výživu Margit Slimáková nebo zemědělec a lesník Daniel Pitek. 

Margit Slimáková, specialistka na zdravotní prevenci a výživu, řekla:

“Zbytky Roundupu se běžně nachází v našem životním prostředí i v našich tělech. Tento celosvětově nejpoužívanější herbicid přitom může vést k systémové toxicitě a být jedním z důležitých rizikových faktorů vývoje mnoha chronických onemocnění. Přesto si jej stále mnozí postřikujeme na trávníky a chodníky okolo domů, města jej běžně používají na veřejných plochách a další podstatné navýšení jeho spotřeby se očekává v případě pěstování geneticky modifikovaných potravin. Proto podporuji výzvu Hnutí DUHA."

 Klára Kyralová, expertka na potraviny a zemědělství z Hnutí DUHA, řekla:

„Ročně se u nás spotřebuje velké množství herbicidů a desikantů na dosoušení rostlin, přestože často je jejich použití jen zbytečným hazardem a zátěží pro zdraví lidí i životního prostředí. Podíl glyfosátu, pravděpodobně karcinogenní látky, přitom stoupá. Vyzýváme proto české ministry, aby se zasadili o zdravější prostředí pro všechny. Lidé se mohou k naší výzvě připojit a ukázat tak, že jim toto téma není lhostejné.“

 

Kontakty:

Klára Kyralová, expertka na potraviny a zemědělství, 775 731 431, klara.kyralova@hnutiduha.cz

Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

 

Poznámky:

[1] Viz Zpráva o stavu zemědělství za rok 2015, dostupná na  http://www.apic-ak.cz/data_ak/16/v/ZelZprava2015.pdf 

[2] Zdroj: statistika Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) dostupná na http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/pripravky-na-or/ucinne-latky-v-por-statistika-spotreba/spotreba-pripravku-na-or/spotreba-v-jednotlivych-letech/ 

[3] Více informací na www.parkybezchemie.cz a zde http://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2013/07/roundup.pdf 

[4] O prodloužení registrace více v tiskové zprávě z 29.6.2016, viz http://hnutiduha.cz/aktualne/navzdory-verejnosti-i-vedcum-bude-registrace-nebezpecneho-glyfosatu-docasne-prodlouzena 

[5] http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-2011_en.htm 

[6] Viz. tisková zpráva UZKÚZ http://eagri.cz/public/web/ukzuz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2016_schvaleni-glyfosatu-bylo-prodlouzeno-o.html