Slavný Římský klub spočítal, že ČR může za patnáct let nahradit polovinu přírodních surovin druhotnými

Římský klub – který získal globální věhlas už v roce 1972 slavnou prognózou Meze růstu – dnes zveřejnil případovou studii k hospodárnějšímu nakládání se surovinami v ČR a Polsku [1]. Nové propočty ukazují, že do roku 2030 můžeme snížit produkci odpadů o čtvrtinu. Pokud se navíc zaměříme na recyklaci, můžeme polovinu přírodních surovin pro výrobu pokrýt surovinami druhotnými. Na trhu bude totiž daleko větší množství a nabídka materiálů z recyklovaných odpadů.

Projekty vedoucí k menšímu plýtvání přírodními surovinami a k recyklaci navíc poskytnou v ČR sto tisíc pracovních míst. Také samotná Evropská komise počítá s tím, že zvýšení recyklace komunálních odpadů na 65 % přinese v Unii 580 tisíc nových pracovních míst [2]. Zpracování vytříděného odpadu a především sektor spojený s opravami a opakovaným použitím bude totiž probíhat převážně v tuzemsku a nabídne tak daleko víc pracovních příležitostí než dovoz primárních surovin těžených v zahraničí.

Životnost výrobků, které nakupujeme a používáme, se podle výzkumníků Římského klubu v souvislostí s připravovaným balíčkem nových odpadových směrnic (Balíček o oběhovém hospodářství) zvýší na dvojnásobek ve srovnání s dnešním stavem.

Hnutí DUHA připomíná, že ČR potřebuje nový zákon o odpadech, který bude obce motivovat k zavádění lepších recyklačních služeb. Ministerstvo životního prostředí sice zákon připravilo a předložilo, ale jeho současná podoba nemotivuje k recyklaci a dává příliš velký prostor pálení odpadů, které zbytečně pohlcuje cenné suroviny.

Hnutí DUHA navrhuje, aby zákon zavedl tzv. recyklační slevu (slevu ze zvyšovaného skládkovacího poplatku) pouze pro obce s excelentní mírou recyklace (přes 50 %) nebo výbornou prevencí vzniku odpadů (méně než 150 kg zbytkového odpadu na osobu a rok). Návrh MŽP s prevencí ani 50 % mírou recyklace nepočítá, recyklační sleva tak v podání MŽP podporuje levné skládkování.

Podpora spalování a levného skládkování odpadků a zároveň nízké cíle recyklace přispívají ke kritické závislosti na ropě. Spálené materiály se totiž musí nahradit přírodními surovinami, což je energeticky náročnější než jejich recyklace (a to dokonce i při započtení energie vyrobené ve spalovně). Spálením tuny plastů získáme energii, jejíž ekvivalent je zhruba 3–5 barelů ropy, ale při recyklaci stejné tuny ekonomika ušetří přibližně 7–12 barelů [3]. Spalovna proto tím, že vyrobí energii z tuny recyklovatelného plastu, vyplýtvá v přepočtu něco mezi 300 -1 400 litry ropy.

Legislativní rada vlády návrh zákona o odpadech vrátila MŽP k přepracování. Ministr Richard Brabec tak má příležitost návrh zlepšit, podpořit nižší množství odpadů a vysokou míru recyklace na úkor spalování a levného skládkování.

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl:
„Studie Římského klubu modeluje, co by se u nás stalo, pokud bychom snížili produkci odpadů o čtvrtinu a nahradili polovinu přírodních surovin druhotnými, jak předpokládá Balíček pro oběhové hospodářství připravovaný nyní v EU. Výsledky, potvrzující již dřívější studie, říkají, že výrazné zvýšení míry recyklace, upřednostnění výrobků z recyklátů ve veřejných zakázkách, podpora opraven a opětné používání věcí může přinést až sto tisíc pracovních míst. Studie by měla být impulsem pro zlepšení návrhu nového odpadového zákona, který hodlá ministr Richard Brabec předložit vládě.“


Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz


Poznámky:

[1] Studie zde: http://www.clubofrome.org/project/circulareconomy/

[2] https://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/circular-econ...

[3] Money to burn – perverse subsidies for incineration, Friends of the Earth, London 2003

Šítky aktuality: