Sloučením ministerstev by ANO hazardovalo se zdravím lidí i přírodou. Zrušení ministerstva životního prostředí odmítáme

Naopak pozitivní je v programu ANO odklon ekonomiky od uhlí


Velký otazník se vznáší nad plány ANO na sloučení ministerstva zemědělství a ministerstva životního prostředí, které jsou součástí včera zveřejněného volebního programu [1]. Záměr nese obrovské riziko, že na společném úřadě převládnou zájmy velkých agrárních firem a těžby dřeva nad snahou chránit přírodu, čelit erozi půdy či ozdravit naše lesy a chránit divokou přírodu v národních parcích i mimo ně.

Agendy obou úřadu se sice často prolínají, ale právě v nich se výrazně liší cíle a řešení. Například v lesích sleduje ministerstvo zemědělství převážně hospodářské cíle a ministerstvo životního prostředí ochranu přírody a rekreace pro občany. To v praxi vede k diskusím a kompromisům při tvorbě vládních zákonů a koncepcí. Jak by to vypadalo na sloučeném ministerstvu? Zvláště když právě MŽP po vedením Richarda Brabce z ANO mělo tendenci zájmům MZe ustupovat [2]. Riziko celé operace násobí i výrazný a neoddiskutovatelný zájem Agrofertu na zachování dotací pro velké zemědělské firmy či na velkoprodukci řepky, která českou krajinu i zdraví lidí poškozuje.

Pozitivnější je postoj ANO k závislosti zdejší ekonomiky na uhlí, byť i tam zůstávají otazníky. “Nepřipustíme prolomení limitů na velkolomu Československé armády," říká program ANO. Slibuje také pokračování výměny starých uhelných kotlů a odstavování uhelných elektráren a podporu úspor i samovýroby elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Hnutí DUHA vítá antiuhelnou politiku ANO, je však nutné podívat se, jak ANO jednalo v této věci za současné vlády. Tato praxe byla sporná: Ministr Richard Brabec vytrvale usiloval o zachování limitů na ČSA, v závěru jednání však nebránil prolomení limitů na velkolomu Bílina. Selhal ve vládním úkolu předložit tzv. antifosilní zákon, který by výrazně napomohl postupnému, hladkému opouštění uhlí. Andrej Babiš coby ministr financí prosazoval výrazné zvýšení poplatků z hnědého uhlí (s čímž neuspěl ve vládě). Ministr Brabec v Bruselu ale hlasoval proti přísnějším limitům na znečištění z uhelných elektráren. Na druhou stranu prosazoval změny obchodování s emisemi, které by pomohly s opouštěním uhlí. Kotlíkové dotace jsou správné řešení, v režii ministra Brabce však podporovaly v první výzvě i nové uhelné kotle, u druhé (aktuální) byly vyřazeny, ale zůstaly kotle tzv. kombinované (v praxi se v nich spaluje hlavně uhlí).

Další předvolební ekologické sliby - nejen Hnutí ANO, ale všech relevantních kandidujících stran - vyhodnocují experti a expertky Hnutí DUHA a Zeleného kruhu a spolu s hodnocením závazků z minulých voleb zveřejní na snídani pro novináře a novinářky v úterý 12. září v 10:00 v salonku Café Kampus (dříve Krásný ztráty), Náprstkova 10, Praha 1. Těšíme se na setkání a prosíme o potvrzení účasti na email jan.pinos@hnutiduha.cz.

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
"Důležitější než redukce počtu ministerstev je, zda bude stát schopen garantovat občanům ochranu zdraví a přírody. Sloučení ministerstva životního prostředí prostředí a ministerstva zemědělství je velký hazard. Zvláště když ANO neříká ani to, jak zajistí, že nové velké ministerstvo - zejména pokud jej budou řídit - nebude kopat za zájmy Agrofertu, které jsou s potřebami nápravy naší krajiny v rozporu? Nebo se opravdu ANO chce stát tím, kdo fakticky zruší důležitý výdobytek demokratického státu, který po roce 1989 založil samostatné ministerstvo napravující bezohlednost k životnímu prostředí i přírodě, kterou předváděl komunistický režim?”

“Je chvályhodné, že se ANO staví za zachování limitů těžby hnědého uhlí a celkový ústup od uhlí. Ale pokud chce opravdu vyvést naši zemi z uhelné závislosti, musí dát na stůl konkrétní pozice: například jestli bude proti prodlužování provozu zbytečných zastaralých uhelných elektráren či zda předloží antifosilní zákon."

Daniel Vondrouš, ředitel Zeleného kruhu, řekl:
“Zákonodárci ANO spolu s dalšími zabránili tomu, aby se občané mohli starat o přírodu a životní prostředí ve svém okolí. Podřízením malého ministerstva životního prostředí jeho velkému soupeři ministerstvu zemědělství může ANO dosáhnout toho, že se o kvalitní prostředí pro život svých občanů přestane starat i stát. S tímto pomýleným nápadem už před sedmi lety přišla ODS. Po jeho drtivém odmítnutí odbornou i laickou veřejností od něj ustoupila.”   


Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz


Poznámky:

[1] https://www.anobudelip.cz/file/edee/2017/09/ano_volebni-program_a5_new.pdf

[2] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/ministr-marian-jurecka-zcela-podporuji-...Šítky aktuality: