Složení uhelné komise musí být vyvážené. Rozšiřování dolů a prodej elektráren jdou proti jejímu smyslu.

Asociace ekologických organizací Zelený kruh vítá schválení Státní uhelné komise vládou ČR a přizvání Zeleného kruhu k účasti [1]. Jsme zase blíže potřebné diskusi o termínu ukončení využívání nejšpinavějšího fosilního paliva v Česku. Složení komise však protežuje zástupce zájmů uhelného byznysu. 

Jako pozitivní vidí asociace Zelený kruh, že komise má dle schváleného statutu [2] navrhnout harmonogram odklonu od uhlí. Je také dobře, že výstupy jednání komise budou veřejné. 

Naopak negativní je, že složení komise není dle návrhu vyvážené. Například 3 křesla pro podnikatelskou sféru mají připadnout asociacím, které podporují využívání uhlí, a v roce 2015 dokonce (spolu s odboráři, kteří mají v komisi jednoho zástupce) žádaly prolomení limitů těžby na velkolomu Československé armády a využívání uhlí dalších sto let [3]. Asociace jako Svaz moderní energetiky či Komora obnovitelných zdrojů energie nebo Šance pro budovy naopak chybí. Chybí také zástupci obcí a místních obyvatel ohrožených těžbou uhlí. A chybí také zástupce většiny zaměstnanců v uhelných elektrárnách, které sdružuje Asociace samostatných odborů. Vzhledem k systému schvalování závěrů prostou většinou by převaha podporovatelů uhlí znamenala, že komise nedává smysl, a ekologické organizace se účastnit nebudou. Posouzení vyváženosti bude záležet na konečném složení, neboť například postoje akademiků budou věcí konkrétního obsazení. 

Zelený kruh a jeho členské organizace zabývající se ochranou klimatu a energetikou považují také za problém, že vláda mlčí k aktuálním kauzám, které prodlužují využívání uhlí bez ohledu na budoucí výsledky uhelné komise. Jde například o záměr rozšíření hnědouhelného velkolomu Bílina (které dokonce včera získalo souhlasné stanovisko MŽP z hlediska vlivu na životní prostředí), plánovaný prodej elektrárny ČEZ Počerady Pavlu Tykačovi (který chce největší českou uhelnou elektrárnu provozovat další desítky let, což je v rozporu dokonce i se Státní energetickou koncepcí ČR), či udělování výjimek z limitů na znečištění z uhelných elektráren. Státní uhelná komise nesmí být důvodem neřešení problémů, které do konce komise nepočkají. 

Jiří Koželouh z Hnutí DUHA, členské organizace Zeleného kruhu, řekl: 
“Komise, která navrhne termín ukončení využívání uhlí, je krok správným směrem. Aby to mělo smysl, musí být součástí návrhu i jasně definovaný útlum spalování uhlí na příštích 10 let a konkrétní řešení, jak ho stát dosáhne. Bude to však možné v komisi, kde za byznys jsou zástupci zájmů uhelných firem a chybí zástupci moderní energetiky? Zejména když chybí také zástupci obcí a místních lidí ohrožených těžbou. Vzhledem k tomu, že se o závěrech má hlasovat prostou většinou, nesmí být logicky v komisi převaha zastánců uhelné energetiky, která v tuto chvíli rozhodně hrozí. Ekologické organizace by v takovém divadle neúčinkovaly.”

Kontakty:

Jiří Koželouh, Hnutí DUHA, 723 559 495, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz
Daniel Vondrouš, Zelený kruh, 724 215 068, daniel.vondrous@zelenykruh.cz 

Poznámky:

[1] Tisková zpráva MŽP z 30. 7. 2019: https://www.mzp.cz/cz/news_20190730-uhelna-komise
[2] Viz článek 2 Statutu uhelné komise. Status je přílohou tiskové zprávy v poznámce výše
[3] Stanovisko KZPS ČR k materiálu „Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách“ z 26. 8. 2015, http://kzps.cz/stanoviska-kzps/page/59/