Smog na Ostravsku lépe zmírní moderní teplárna než megaspalovna odpadků v Karviné

Třistakrát méně oxidů síry, třikrát méně polétavého prachu a o třetinu méně oxidů dusíku. Tolik při výrobě stejného množství tepla vypustí do ovzduší moderní brněnská teplárna oproti plánované megaspalovně odpadků v Karviné. Vyplývá to z nových propočtů, které udělalo Hnutí DUHA [1].

Ekologická organizace kontroverznímu projektu vytýká hlavně, že bude bránit dobré recyklaci na úrovni úspěšných evropských zemí. Plánovaná megaspalovna v Karviné by totiž měla každý rok pohltit desítky tisíc tun kvalitních recyklovatelných surovin, takže za ně bude nutné znovu a zbytečně vytěžit, vykácet a vydolovat náhradu. Má navíc přispívat k dalšímu znečištění ovzduší na těžce postiženém Karvinsku a její stavba by daňové poplatníky zbytečně přišla na 5,9 miliard korun [2].

Moravskoslezský kraj recykluje pouhých 33 procent komunálních odpadů [3], zatímco například belgické Vlámsko už překročilo 70 procent [4].

Hnutí DUHA prosazuje, aby vláda a krajští politici místo předražené megaspalovny podpořili třídění a recyklaci. Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa by podle něj měl do nového zákona o odpadech zavést takzvanou recyklační slevu [5]. Ta by motivovala radnice, aby domácnostem usnadnily třídění – takže třídit odpad bude nejen správné, ale také snadné.

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl:
„Moderní teplárna na zemní plyn vypustí při výrobě stejného množství tepla třistakrát méně oxidů síry, čtyřikrát méně prachu a dvakrát méně oxidu dusíků než plánovaná megaspalovna odpadků v Karviné. Moravskoslezský kraj má rezervy především v recyklaci odpadů, které by měl využít – nepotřebuje další špinavý komín. Krajští politici a ministr Chalupa by proto měli usnadnit domácnostem třídění odpadu, aby stoupla recyklace.“


Poznámky:
[1] Z plánovaných emisí podle dokumentace zpracované v rámci posouzení vlivu záměrů na životní prostředí (EIA) k projektu KIC Karviná a skutečných emisí Teplárny Brno za rok 2010 vyplývá:

 

 

Emise z plánované spalovny Karviná (kg na jeden vyrobený terajoule tepla)

Emise z Teplárny Brno (kg na jeden vyrobený terajoule tepla)

Oxidy dusíku (NOx)

164

68

Oxid siřičitý (SO2)

36,4

0,12

Prach

4,5

1,15

 

[2] Podle projektu podaného na Státní fond pro životní prostředí jsou celkové náklady projektu vyčísleny na 5,88 miliard korun.

[3] Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2009, zpracoval krajský úřad v listopadu 2010, Viz.:
iszp.kr-moravskoslezsky.cz/assets/temata/koncepce/vyhodnoceni-poh--msk--rok-2009.pdf

[4] Lore Marien: Prevention and management of household waste in Flanders, OVAM, 2009, viz www.foe.co.uk/resource/event_presentations/2_lore_marien.pdf

[5]
Více o recyklační slevě na: http://hnutiduha.cz/publikace/recyklacni-sleva-na-poplatku-za-skladkovani

Foto: Josef Mašek / ekolist.cz

Šítky aktuality: