Snižovat znečištění musí hlavně ministři

Hnutí DUHA přivítalo kampaň Evropské komise, která má domácnostem pomoci se snižováním příspěvku k exhalacím skleníkových plynů a jež byla dnes zahájena v Praze. Zároveň ovšem upozornilo, že hlavní příčinou znečištění je zastaralý průmysl.
Bezmála polovinu českých exhalací oxidu uhličitého způsobují uhelné elektrárny.  Největší zdroj – Prunéřov, který patří ČEZ – vypouští více znečištění než všechna česká osobní auta dohromady. Důležitou příčinou je také vysoká energetická náročnost průmyslu. Ekonomika spotřebuje na každou vyrobenou korunu hrubého domácího produktu bezmála dvakrát více energie než státy EU-15.
Česká republika patří se 12 tunami oxidu uhličitého na obyvatele a rok k nejhorším znečišťovatelům v Evropě.
Klíčovou příležitostí ke snížení exhalací bude národní plán pro obchodování s emisemi oxidu uhličitého, který během několika týdnů schválí možná ještě stará vláda. Hnutí DUHA chce, aby v něm ministři po elektrárnách, hutích, chemičkách a dalších velkých znečišťovatelích vyžadovali pokles znečištění.
Vojtěch Kotecký z Hnutí DUHA řekl:
„Taková informační kampaň je bezesporu užitečná. Pomůže domácnostem s praktickými kroky, které ušetří exhalace i peněženku. Ovšem hlavní příčinou vysokého českého znečištění je obstarožní průmysl. Odpovědnost tedy nesou především politici, kteří by měli změnou legislativy a daňových pravidel motivovat k investicím do moderních, čistých technologií. Ministři teď hlavně musí v příštím kole obchodování s emisemi po velkých znečišťovatelích požadovat, aby podstatně snížili exhalace, ve kterém nyní patříme mezi evropské rekordmany.“