Snižte exhalace, řekly ekologické organizace

Právě dnes o půlnoci – ve vypjaté atmosféře vyvolané včerejším razantním zásahem Evropské komise – skončí lhůta k připomínkování vládního návrhu, který plánuje razantní zvýšení exhalací oxidu uhličitého z elektráren, hutí, chemiček a dalších podniků.
Ekologické organizace předaly ministerstvům podrobné, více než třicetistránkové připomínky [1]. Navrhují v nich, aby vláda od velkých znečišťovatelů požadovala mírné snížení exhalací: pro začátek o 5 % oproti loňskému roku. Doporučují také řadu technických úprav, které by účinně motivovaly k investicím do efektivních technologií, modernizaci výroby a používání čistějších paliv.
Evropská komise včera ohlásila razantní škrty v národních plánech těch států, které je už předložily. Slovensku snížila plánované exhalace o 25 %, Litvě o 47 % a Lotyšsku dokonce o 57 %. Francie z obav před trapnou situací, do které by se dostala, svůj návrh na poslední chvíli stáhla a seškrtá jej sama.
Centrum pro dopravu a energetiku, Hnutí DUHA a Greenpeace varovaly, že pokud vláda nesníží plánované znečištění na reálnější úroveň, dostane se do podobné situace také Česká republika.
Znečištění z průmyslových odvětví, kterých se plán týká, v posledních několika letech činilo 91 milionů tun a loni kleslo dokonce na 82 milionů tun. Ale ministerský návrh by jim povolil skoro 102 milionů tun ročně, tedy nárůst o čtvrtinu. Přitom účelem obchodování je snižování – nikoli zvyšování – exhalací.
Ze všech 23 zemí EU, které své návrhy tzv. alokačního plánu už zveřejnily, chce Česká republika příslušným odvětvím povolit v přepočtu na jednoho obyvatele druhé nejvyšší znečištění [2]. Nárůst z loňských 82 milionů tun na plánovaných 102 milionů je větší než kompletní exhalace celého Estonska či Slovinska.
Ekologické organizace prosazují, aby obchodování s emisemi sloužilo k tomu, k čemu je určeno – ke snížení znečištění. Česká republika patří se 12 tunami na obyvatele a rok mezi evropské rekordmany v exhalacích oxidu uhličitého.
Vojtěch Kotecký, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
„Pokud vláda plánovaný velký růst exhalací nesníží, bude její vinou také Česká republika mít strašlivou ostudu. Obchodování s emisemi má sloužit ke snižování, nikoli zvyšování znečištění. Snižování. Nikoli další a další zvyšování. V zemi, která patří k nejhorším znečišťovatelům v Evropě, to platí dvojnásob.“
Klára Sutlovičová z Centra pro dopravu a energetiku řekla:
„Ani malé dítě se dvakrát nespálí o stejná kamna.“
Jan Rovenský z Greenpeace řekl:
„Francie měla dost rozumu, aby nadsazený plán  stáhla a nutné změny provedla sama. Slovensko, Lotyšsko a Litva však se svými nafouknutými NAPy vytrvaly až do hořkého konce. České úřady se nyní rozhodují o tom, zda i ony v Bruselu předloží požadavky průmyslové lobby, nebo reálný alokační plán. Jestli zvolí hanbu, dočkají se současně s ní i omezení povolenek ze strany Komise.“
 
Poznámky:
[1] Kompletní připomínky: www.alokacniplan.cz/pripominky/PripominkyCDEHDGP_fin.pdf
 
[2] Přehledná tabulka s podrobnými údaji: www.hnutiduha.cz/clanek.php?art=451