Sociální demokraté navrhují recyklační slevu pro obce, které hodně třídí

Sociální demokraté dnes ve sněmovně navrhli, aby obce, které hodně třídí a recyklují, měly slevu na poplatcích za skládkování zbytkových odpadků.

Poslanci Robin Böhnisch, Václav Zemek, Pavlína Nytrová, Ladislav Šincl a Zuzana Kailová návrh dnes předložili při projednávání zákona o odpadech.

Má sloužit jako řešení namísto pozměňovacího návrhu, který prosazují politici z ANO a jenž nasměruje odpadky do velkých spaloven.

Takzvanou recyklační slevu před několika lety navrhlo Hnutí DUHA [1]. Obce, kde vzniká velmi málo zbytkového odpadu, budou platit nižší sazbu za jeho skládkování. Bude tudíž motivovat radnice, aby po vzoru úspěšných evropských měst rodinám usnadnily třídění – takže separovat odpad bude nejen správné, ale také snadné. Mohou také umožnit domácnostem, aby třídily takzvaný bioodpad: zbytky z kuchyně či trávu a listí ze zahrad.

Ministr životního prostředí Richard Brabec v dubnu ujišťoval, že recyklační sleva bude v jeho návrhu odpadového zákona obsažena [2].

Sousední Německo recykluje už 65 % komunálního odpadu – ale v České republice je to pouze zhruba 30 %, takže statisíce tun kvalitních, recyklovatelných materiálů každoročně končí na skládkách nebo se pálí. Země je proto zbytečně závislá na těžbě a dovozu surovin.

Sociálně demokratický návrh také pozměňuje některé dílčí klauzule návrhu ANO, povětšině podle připomínek, které přišly na ministerstvo životního prostředí. Přebírá rovněž některé jeho nekontroverzní body.

Poslanec Robin Böhnisch (ČSSD) řekl:
„Pokusil jsem se z revolučního návrhu pana poslance Oklešťka udělat spíše návrh evoluční. Nechal jsem do něj zapracovat maximum připomínek k původnímu návrhu, které došly od mnoha dotčených firem, organizací a obcí, a sestavit co možná nejpřijatelnější kompromis.“

Ivo Kropáček, odpadový expert z Hnutí DUHA, řekl:
„Recyklační sleva by motivovala radnice, aby rodinám usnadnily třídění odpadu. Obce, které hodně recyklují, budou mít menší sazbu za skládkování zbytkových odpadků.“
„České obce a města každoročně vyhazují na skládky nebo pálí statisíce tun kvalitních, recyklovatelných surovin. Lepší recyklace sníží naši závislost na dovozu drahých komodit.“

Poznámky:
[1] Informační list o původním řešení recyklační slevy: www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/typo3/recyklacni_sleva.pdf – sociálně demokratický návrh se v některých technických detailech liší.
[2] Otázky Václava Moravce, 27. 4. 2014, www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126672097-otazky-vaclava-moravce/2144110..., sedmnáctá minuta.

Šítky aktuality: