Soud definitivně zrušil povolení ke stavbě spalovny v Karviné, úředníci byli podjatí

Město Karviná mělo dostat od investora „kompenzaci“ 100 milionů korun. Projekt je znovu na začátku

Hnutí DUHA dnes získalo rozsudek Krajského soudu v Ostravě, kterým ruší územní rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a zastavuje projekt výstavby obří spalovny v Karviné (rozsudek v příloze). Soud tak potvrdil argumenty Hnutí DUHA i obce Horní Suchá, které rozhodnutí o umístění spalovny u soudu napadly. Soud prokázal, že územní řízení nemůže vést úřad města (Karviná), které dostane od investora (Moravskoslezského kraje) 100 miliónů korun za kladný výsledek řízení.

Kraj, v případě, že bude i nadále chtít vybudovat spalovnu v Karviné, bude muset předat vedení nového územního řízení jiným než karvinským a krajským úředníkům. Podle dohody mezi Moravskoslezským krajem a městem Karviná [1] má město, jehož úředníci vedli územní řízení o spalovně, získat za spalovnu finanční kompenzace ve výši 100 miliónů korun [2]. 

Krajský úřad svým chybným rozhodnutím zdržel řešení odpadového hospodářství v regionu o tři roky, neboť soudem zrušené územní rozhodnutí bylo vydáno 31. srpna 2011, přičemž soud 4. ledna 2012 vydal předběžné rozhodnutí, kterým jeho platnost pozastavil [3].

Plánovaná megaspalovna měla každý rok pohltit desítky tisíc tun kvalitních recyklovatelných surovin, které by bylo nutné znovu vytěžit, vykácet či vydolovat. Moravskoslezský kraj v roce 2009 recykloval pouhou třetinu komunálních odpadů [4], zatímco schválený krajský i národní plán nakládání s odpady požadují recyklovat celou polovinu [5] a Evropská komise až 70% komunálních odpadů [6]. Spalovna by navíc přispěla k ještě většímu znečištění ovzduší v zatíženém regionu a její stavba by daňové poplatníky zbytečně stála 5,9 miliard korun [7].

Hnutí DUHA prosazuje, aby vláda místo předražených obřích spaloven podpořila třídění a recyklaci. Ministr Brabec by měl do nového zákona o odpadech zavést takzvanou recyklační slevu [8], která by motivovala radnice, aby domácnostem usnadnily třídění tak, že třídit odpad bude nejen správné, ale také snadné. Obdobná opatření navrhuje České republice také Evropská komise [9]. Ministr Brabec však místo toho před týdnem plně podpořil pozměňovací návrh a přílepkový zákon poslance a svého stranického kolegy Oklešťka. Tento návrh recyklační slevu neobsahuje a staví dosavadní sliby ministra o vlastním kvalitním odpadovém zákonu na hlavu [10].

Ministr Brabec (ANO) by měl zapracovat do nové odpadové legislativy doporučení Evropské komise. Doposud počítá s tím, že do roku 2020 se u nás vybuduje až osm zbytečných nových spaloven [11], přičemž z evropských fondů by měly být postaveny spalovny i v Karviné a Mostě [12].

Ivo Kropáček, odpadový expert z Hnutí DUHA, řekl:

„Projekt obří spalovny v Karviné je opět na začátku. Soud potvrdil, že územní řízení nemůže vést karvinský městský úřad, který dostane od Moravskoslezského kraje jako investora 100 miliónů korun za kladný výsledek řízení. Soud tak dal za pravdu argumentům  Hnutí DUHA.

„Úředníci města Karviná i Krajského úřadu Moravskoslezského kraje se dopustili podjatostí hrubé chyby. Musí zaplatit soudní náklady a zdrželi řešení odpadového hospodářství v kraji o tři roky.“

„Projekt megaspalovny v Karviné by určitě neměl být financován z evropských fondů v letech 2014 - 2020. Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) by měl raději zapracovat do nové odpadové legislativy doporučení Evropské komise a přestat spoléhat na extrémně drahé a zbytečné spalovny komunálních odpadů ničících recyklovatelné suroviny.“

 

Kontakt:

Jan Piňos, Hnutí DUHA, telefon 731 465 279731 465 279 , email jan.pinos@hnutiduha.cz 

 

Poznámky:

[1] Memorandum k umístění „Krajského integrovaného centra využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji“ uzavřeno mezi městem Karviná a Moravskoslezským krajem, schválené 23. 3. 2011 Krajským zastupitelstvem.

[2] "Karviná jako jediné město od kraje dostane 100 milionů korun jako náhradu za to, že zařízení bude stát na jejím území. Peníze se mají použít na ekologické projekty. " viz http://www.enviweb.cz/clanek/odpady/86186/financni-kompenzace-za-spalovnu-v-karvine-chce-i-cesky-tesin

[3]. Tisková zpráva Hnutí DUHA ze dne 24. 1. 2011 „Hnutí DUHA chce rychlé rozhodnutí soudu o megaspalovně v Karviné“

[4] Podle posledního publikovaného vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2009

[5] Viz „Nařízení vlády 197/2003 Sb., o plánu odpadového hospodářství ČR“

[6] www.letsrecycle.com/news/latest-news/waste-management/eu-higher-recycling-targets-out-in-june

 

[7] Podle projektu podaného na Státní fond pro životní prostředí jsou celkové náklady projektu vyčísleny na 5,88 miliard korun.

 

[8] Informační list Hnutí DUHA o recyklační slevě: www.hnutiduha.cz/uploads/media/recyklacni_sleva.pdf 

 

[9] Viz tisková zpráva Hnutí DUHA z 20.března 2013, zde: http://www.hnutiduha.cz/aktualne/evropska-komise-nam-doporucuje-jak-zlepsit-nakladani-s-odpady-na-evropskou-uroven

 

[10] Viz tisková zpráva Hnutí DUHA z 27. května 2014: http://www.hnutiduha.cz/aktualne/ministr-richard-brabec-znicehonic-prosazuje-zasadni-odpadovou-legislativu-bez-diskuse

[11] Návrh nového Plánu odpadového hospodářství je ke stažení na www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_140506_Plan_odpady/$FILE/Plan_odpadoveho_hospodarstvi-060514.pdf

[12] verze 5. návrhu Operačního programu pro životní prostředí 2014-2020

 

 

 

 

Šítky aktuality: