Spalovna u Mostu bude polykat recyklovatelné suroviny

Hnutí DUHA v připomínkách také upozorňuje, že  projekt je bezúčelný. Kdyby produkce komunálních odpadů v Ústeckém kraji díky lepší recyklaci klesla jen na průměrnou úroveň České republiky, úbytek odpadků na skládkách by byl vyšší, než úbytek, který by zajistila plánovaná spalovna [2].Ekologická organizace prosazuje, aby Ústecký kraj namísto sporné spalovny usnadnil domácnostem třídění odpadu a pomohl lepší a levnější recyklaci. Řešením je podle Hnutí DUHA nový zákon o odpadech, který by hejtmanství mělo podporovat.Hnutí DUHA dále doporučilo krajskému úřadu, aby od United Energy požadoval doplnění dokumentace EIA. V dokumentaci EIA, kterou společnost předložila, chybí:•    Ekologické škody, které vzniknou při těžbě desítek tisíc tun surovin, jež budou muset nahradit ty, co spalovna každoročně zničí. Těžba a zpracování způsobuje řádově větší toxické znečištění než provoz samotné megaspalovny.•    Posouzení jiných variant řešení – například lepší recyklace odpadu.•    Vysvětlení, kam konkrétně United Energy bude každoročně ukládat až 50 tisíc tun toxického popelu a škváry po spálení a čištění spalin.•    Posouzení, zda by pro zdraví lidí v okolních obcích nebylo lepší vozit odpady do spalovny železniční vlečkou, nikoli kamiony. Veřejnost navíc neměla k dispozici řadu důležitých studií, které jsou běžnou součástí dokumentace – například takzvanou rozptylovou studii, která hodnotí, jak znečištění vzduchu z komína spalovny zasáhne lidi v okolních domech a obcích [3].Ústecký kraj by měl usilovat o snížení vysoké produkce odpadů a zlepšení recyklace. Zatímco schválený krajský i národní plán nakládání s odpady požadují recyklovat polovinu komunálních odpadů, Ústecký kraj v roce 2009 recykloval pouhých 35 % [4]. Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl:"Spalovna každoročně pohltí desetitisíce tun kvalitních, recyklovatelných surovin. Ale v celé dokumentaci o tom není ani slovo. Přitom těžba, kácení a dolování přírodních surovin, kterými je budeme muset nahradit, způsobí ještě větší ekologické škody než samotná spalovna. Ostatně Ústecký kraj zná dobře, jak drancující těžba škodí lidským životům i krajině. Projekt je úplně zbytečný. Kdyby díky lepší recyklaci klesla produkce odpadu v Ústeckém kraji na republikový průměr, ubude skládkovaného odpadu stejně jako stavbou spalovny. Hejtmanství by mělo u poslanců požadovat nový zákon o odpadech, který domácnostem usnadní třídění a podpoří recyklaci."Poznámky: [1] Ekologický audit projektu slouží k takzvanému posuzování vlivu projektu na životní prostředí (EIA). Kompletní, osmistránkové připomínky, které Hnutí DUHA odeslalo v prosinci, jsou ke stažení ZDE[2] Na jednoho obyvatele České republiky v roce 2009 připadalo 356 kg komunálního odpadu (Zpráva o životním prostředí v ČR za rok 2009, Ministerstvo životního prostředí, 2010). Produkce komunálních odpadů v Ústeckém kraji pak činí 547 kg na obyvatele (Hodnotící zpráva o plnění Plánu odpadového hospodářství Ústecké kraje – rok 2009). Pokud by se podařilo snížit produkci komunálních odpadů na hlavu na průměrnou hodnotu České republiky (356 kg/osobu/rok), pak by v kraji zmizelo 163 000 tun komunálních odpadů ročně.[3] Veřejnost neměla k dispozici přílohy dokumentace EIA jako Rozptylovou studii, Akustickou studii, Studie vlivu na veřejné zdraví, Přírodovědný průzkum a Dopravní posouzení, viz.: http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=ULK627[4] Hodnotící zpráva o plnění Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje za rok 2009 ke stažení ZDE