Správa CHKO Šumava povolila Lesům ČR kácení na většině území NPR Boubínský prales

Rezervace by však měla být maximálně ponechána divoké přírodě

Jaromír Bláha, expert na ochranu lesů Hnutí DUHA, řekl:

 „Správa CHKO Šumava vydala výjimku ze zákona, v níž povolila Lesům ČR kácet na většině území NPR Boubínský prales. Hnutí DUHA považuje rozhodnutí Správy za nesprávné a stanovené omezující podmínky za velmi nedostatečné. Výsledkem může být rozsáhlé kácení v rezervaci, které povede k vytvoření ploch s charakterem holin a proředěných porostů, které rozvrátí vítr, jako se to stalo na hřebenech centrální části Šumavy, Knížecím stolci a v dalších šumavských horských smrčinách. Rezervaci takový postup ohrožuje mnohem více než kůrovec. Podle Hnutí DUHA má být maximální plocha NPR Boubínský prales ponechána samovolnému vývoji z důvodu ochrany cenných pralesních zbytků a jim návazných lesů, ve kterých se nacházejí až 300 let staré stromy. V krajním případě by přijatelnou kompromisní variantou bylo vymezení pásma na okraji NPR, kde by bylo možné nedestruktivními metodami bránit šíření kůrovce mimo rezervaci. Lesy ČR by však především měly zvládat kůrovce v hospodářských lesích, což se jim nedaří. Chtít za této situace kácet ještě i v národních přírodních rezervacích je zcela nepatřičné.“

„Žádost státních Lesů ČR kácet na většině území rezervace s možností vytvářet velké holiny považujeme za skandální. A to si ještě účtují od státní Agentury ochrany přírody kolem dvou milionů korun ročně za to, že v Boubínském pralese a navazující rezervaci nedělají komerční těžbu. Při takovém přístupu by měl stát Lesům ČR odejmout právo hospodařit v chráněných územích a svěřit je Agentuře ochrany přírody.“

Kontakt:

Jaromír Bláha, expert na ochranu lesů Hnutí DUHA, 731 463 929, jaromir.blaha@hnutiduha.cz

Více o postoji Hnutí DUHA k zásahům v NPR Boubínský prales najdete v tiskové zprávě z minulého týdne.