Startující Nová zelená úsporám pomůže jen pár tisícům rodinných domů z 1,5 milionu

Nepomohl by ani Tykačův aprílový příspěvek, roční rozpočet by měl vzrůst na minimálně 10 miliard

Program Nová zelená úsporám, který dnes zahájil příjem žádostí, pomůže se zateplením nebo nákupem nového kotle několika tisícům majitelů rodinných domů. Hnutí DUHA upozorňuje, že k využití potenciálu úspor v budovách bude třeba dlouhodobě zajistit stabilní podporu zateplování s výrazně vyšším rozpočtem, než je stávajících 1,9 miliardy korun na rok. Nezateplených rodinných domů je totiž u nás půldruhého milionu [1]. Pokud by zůstal rozpočet programu i nadále tak nízký jako letos, podařilo by se do roku 2020 zateplit jen 5 % z nich.  Přitom zateplování je ekonomicky, sociálně a ekologicky nejvýhodnějším pozitivním energetickým řešením.  

Podle současného nastavení [2] by 1,9 miliardy mohlo podpořit zhruba 3 500 novostaveb v pasivním standardu, nebo 9 500 komplexních rekonstrukcí, nebo 25 000 náhrad starého kotle za čisté vytápění. Ve skutečnosti mezi sebou budou uvedené kategorie o částku 1,9 miliardy soutěžit, takže počet projektů bude v každé z nich nižší.

Podle propočtů expertů a na základě zkušeností s podobnými programy je třeba k využití potenciálu úspor v českých budovách celková dotační podpora na úrovni 16 miliard korun ročně [3]. Nepomohla by tedy ani aprílová iniciativa uhlobarona Pavla Tykače [4]. Podstatným dílem naopak mohou k této částce přispět aktuální fondy Evropské unie – na energetické renovace bytových domů a veřejných budov by z nich podle podnikatelů a ekologických organizací mělo být do roku 2020 vyčleněno 10 miliard korun ročně [5]. Pomohou tak snížit nejen účty domácností za teplo z ruského plynu nebo Tykačova uhlí, ale rozhýbou ekonomiku a vytvoří nová pracovní místa [6].

Karel Polanecký, energetický expert Hnutí DUHA, řekl:

Fosilní miliardáři jako Pavel Tykač nebo Daniel Křetínský nám pomohou snížit spotřebu leda po ránu na apríla. Jinak samozřejmě dělají vše pro to, aby peníze spotřebitelů tekly na jejich účty.“

„Nová zelená úsporám či podobné programy financované z fondů Evropské unie mají potenciál vylepšit ekonomickou bilanci českých rodin. Aby jejich vliv byl znatelný, musejí být příspěvky stabilní a robustní. Počet lidí, kterým dotace pomůžou neplatit, co nemusejí, by se měl zdesetinásobit.

 

Kontakty:

Jan Piňos, média a komunikace, telefon 731 465 279731 465 279, email jan.pinos@hnutiduha.cz


Poznámky:

[1] M. Šafařík, M. Čejka, M. Mazáček: Potenciál úspor energie v budovách v ČR, Porsenna 2013, ke stažení na  http://www.mineralniizolace.cz/media/cela-studie-potencialu-uspor-energie-v-budovach-v-cr.pdf

[2]  http://www.novazelenausporam.cz/dokumenty/smernice/

(3] http://hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2012/01/domy_ve__vate.pdf

 [4]  http://www.hnutiduha.cz/aktualne/nova-zelena-usporam-zdvojnasobi-svuj-rozpocet-0

 [5] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/podnikatele-ekologicke-organizace-vyzyv...

 [6] http://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2013/prinosy_zatep...

Šítky aktuality: