Stát bude platit za další umělé smrčiny

Ačkoli stát plánuje, že do lesů vrátí listnáče, ve skutečnosti bude vyplácet stamiliony korun dotací na výsadbu dalších a dalších smrčin. Podle Hnutí DUHA to vyplývá z pravidel, která mají ministři schválit zítra (středa 29. 8.). Vláda navíc odmítla peníze na zalesňování přednostně vyplácet tam, kde by pomohly ochraně před povodněmi.
Pravidly – shrnutými ve speciálním nařízení vlády – se budou řídit dotace na zalesňování zemědělských pozemků v příštích sedmi letech. Vláda na ně hodlá utrácet v průměru více než čtvrt miliardy korun ročně z evropských fondů a ze státního rozpočtu. Hnutí DUHA návrh kritizovalo, protože žadatelům o subvence neukládá, aby sázeli místní druhy stromů [1].
Dosavadní státní Národní lesnický program sice požaduje postupné převádění smrkových monokultur na listnaté a smíšené porosty. Ale ekologická organizace loni s pomocí zákona o svobodě informací zjistila, že největší balík peněz na zalesňování (38 %) v předchozích dvou letech šel na výsadbu smrků [2]. Přitom tento strom by přirozeně tvořil pouze 11 % českých lesů. Buky, duby a jedle – tři druhy, které by normálně pokrývaly čtyři pětiny lesů – dostaly pouhých 33 % subvencí.
Vláda navíc odmítla návrhy Hnutí DUHA, aby subvence cíleně zaměřila na záplavové zóny podél velkých řek či do nížin a aby dotovala pouze výsadbu na orné půdě [3]. Právě tady je zeleň potřeba, aby pomohla k ochraně před povodněmi. Ale nulové vymezení dotovaných oblastí znamená, že stát utratí stamiliony korun na další, zbytečné rozšiřování lesů v podhorských oblastech a na sázení stromů na loukách.
Ministerstvo zemědělství navíc porušilo slib, že podmínkou financování bude souhlas úřadů odpovědných za ochranu přírody. V loni publikovaném stanovisku více než tři stovky českých vědců upozornily, že státem dotovaným zalesňováním „byla zničena řada velmi kvalitních biotopů“, například květnaté louky [4]. Hnutí DUHA kritizovalo, že vláda z Programu rozvoje venkova (PRV) – který dotace řídí – vyškrtla klauzuli, jež by podobným případům předešla. Pro jiné lesnické dotace taková výhrada platí. Vysoká úřednice Ministerstva zemědělství poté v březnu 2006 ekologické organizaci napsala, že podmínka souhlasu „není zrušena, pouze není uvedena v textu PRV, ale bude stanovena nařízením vlády“ [5]. Ovšem v nyní vládou schvalované legislativě opět chybí.
Jaromír Bláha z Hnutí DUHA řekl:
„Zní to paradoxně, ale české dotace na zalesňování jsou vlastně ekologicky škodlivé. Ministr zemědělství zahodil další příležitost ozdravit české lesy a krajinu. Takto nastavené subvence znamenají, že vláda bude dávat stamiliony korun na úplně zbytečné sázení lesů na podhorských loukách. Stát by neměl dotace dávat každému, kdo si řekne, ale peníze cíleně směřovat do výsadby lesů v záplavových zónách. Tam jsou nutně potřeba k lepší ochraně před povodněmi. Až si při příští velké vodě budou úředníci stěžovat, že nejsou peníze na ozdravování krajiny, mohou jít rovnou za viníkem. Jmenuje se Petr Gandalovič. Nedává smysl, aby si stát stěžoval na nadbytek smrčin v lesích, ale zároveň financoval výsadbu dalších a dalších smrků. Prioritou subvenčních programů by samozřejmě měla být obnova listnatých a smíšených porostů. Navíc ministerstvo bez skrupulí porušuje daný slib. Tvrdit, že důležitá klauzule sice není ve státním programu, ale není čeho se bát, bude v nařízení vlády, pak si nechat program schválit a do nařízení vlády už příslušný bod nedat, to byl opravdu ošlivý trik.“
Poznámky:
[1] Žadatelé o subvenci musí předložit a respektovat posudek státního Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů. V něm však bude pouze napsáno, o jaký typ stanoviště se jedná, takže se majitel lesa může podívat do právních předpisů, kolik listnáčů musí vysadit, aby neporušil stanovenou nejnižší kvótu. Požadované minimální podíly jsou velmi nízké. Umožňují, aby 70–95 % sázených stromů tvořily opět smrky.
[2] Údaje pocházely od Státního zemědělského intervenčního fondu. Podrobnosti: www.hnutiduha.cz/index.php?cat=zpravy&id=415&year=2006%3E%3Cspan%20class=
[3] Kompletní připomínky Hnutí DUHA k dotačnímu Programu rozvoje venkova (36 stran) na vyžádání zašleme emailem.
[4] http://lesy.drosera.cz
[5] Kamila Matoušková, ředitelka odboru rozvoje venkova a environmentální politiky, Ministerstvo zemědělství: dopis Hnutí DUHA, 22. března 2006 (kompletní znění dopisu je u Hnutí DUHA k dispozici)