Státní lesy dostaly první značku zdravého hospodaření

Hnutí DUHA uvítalo dnešní oznámení [1], že státní Lesy ČR dostaly na první ze svých pozemků značku zdravého hospodaření Forest Stewardship Council (FSC).
Některé státní lesy u Nymburka o rozloze asi 26 čtverečních kilometrů postupně přejdou na péči podle pravidel FSC. Ekologická organizace je označila za dobrý příklad pro ostatní pozemky spravované Lesy ČR i pro ostatní vlastníky a správce lesů. Regule zaručí, že na veřejných pozemcích se hospodaří s důrazem na vylepšení zdravotního stavu lesů.
Pravidla FSC mimo jiné vyžadují sázet do lesů pestřejší skladbu místních druhů dřevin. Omezují holosečné kácení či chemické postřiky porostů, vylučují umělé vápnění a hnojení a požadují ponechání několika procent lesa v tzv. referenčních plochách, kde se netěží dřevo. Zajišťují tak, že hospodaření nebude les trvale poškozovat. Lidé kolem Nymburka budou mít dlouhodobou záruku, že místa k rekreaci nebude poškozovat plošná těžba, vytváření holin a nadměrná výsadba smrku. Zákazníci si mohou být jisti, že dřevo nebo papír s certifikátem FSC pochází ze zdravě obhospodařovaných pozemků.
Porosty přitom jsou pro majitele ziskové a záruka zdravého hospodaření znamená i konkurenční výhodu na trhu.
V Polsku, Velké Británii, Švédsku, Chorvatsku, Lotyšsku, Litvě a Estonsku pravidla FSC platí ve všech či skoro všech státních lesích. Dánsko se přidalo loni. Ve velké části svých státem spravovaných porostů je zavádí rovněž Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a další země.
Nymbursko je první lesní správa, kde český podnik Lesy ČR zatím k pravidlům zdravého hospodaření přistoupil. Kompletně už na péči podle regulí FSC přešly například pražské městské lesy.
Hnutí DUHA usiluje, aby na pravidla FSC přešly všechny státní lesy. Prosazuje také reformu lesního zákona, která zajistí zdravější hospodaření. Ačkoli exhalace z průmyslu klesly, zdravotní stav porostů je nadále špatný. Ve stanovisku zveřejněném před dvěma lety více než 300 vědců a odborníků varovalo, že mezi příčiny patří způsob péče o zdejší porosty. Doporučili používat těžbu po jednotlivých stromech namísto holosečného kácení a více sázet smíšené nebo listnaté lesy, nikoli umělé smrčiny.
Jaromír Bláha, vedoucí programu Lesy Hnutí DUHA, řekl:
„Je to pěkný dárek hlavně pro lidi na Nymbursku. Pravidla FSC garantují správcům lesů dlouhodobě zdravé hospodaření. Zároveň je to dobrá obchodní značka. Zaručeně šetrné dřevo patří na mezinárodním trhu mezi zboží, po kterém je poptávka. Přitom hospodaření podle pravidel FSC není zaměřené jen na výrobu dřeva a ponechává hodně prostoru pro výletníky a přírodu. Na zdravé hospodaření podle pravidel FSC přešly už skoro kompletní státní lesy v Polsku, hodně se zavádí na Slovensku a v řadě dalších zemí. Špatný zdravotní stav našich lesů změnu hospodaření naléhavě potřebuje a ve veřejných lesích by měla být samozřejmostí. Škoda, že se státní lesy ke zdravému hospodaření zatím zavázaly jen na tak malé ploše.“
Poznámky:
[1] Tisková zpráva Lesů ČR