Státní lesy plánují kompletně převzít národní parky

Státní podnik Lesy České republiky oficiálně navrhuje, aby vláda úplně zrušila samostatné národní parky, odebrala jejich řízení ministerstvu životního prostředí a převedla je "pod Lesy ČR jako samostatně účetně sledované jednotky". Na plán dnes upozornily Lidové noviny. Hnutí DUHA má příslušný dokument rovněž k dispozici.

Státní podnik také navrhuje, aby národní parky – včetně ochrany přírody a služeb pro turisty – nedostávaly žádné peníze ze státního rozpočtu a vydělávaly si na sebe pouze těžbou dřeva. Kácení lesů v parcích se přitom má podstatně zvýšit.

Kontroverzní plány jsou součástí oficiálního návrhu, který generální ředitelství Lesů ČR předložilo k projednávání v rámci takzvaného Národního lesnického programu. Dokument nadepsaný "Zajistit transparentnost obchodních vztahů a efektivní systém prodeje dřevní hmoty" na osmi stranách navrhuje desítky různých reforem a dalších opatření

V České republice turistům slouží čtyři národní parky: Krkonoše, Šumava, Podyjí a České Švýcarsko. Lesy pokrývají 76 % z jejich území. Odhaduje se, že je v nich dřevo za řádově miliardy korun.

Plán bude prvním velkým testem nového ministra životního prostředí Pavla Drobila, který včera nastoupil do úřadu. Drobilovo počínání bude pod obzvláště silnou kontrolou proto, že dosud byl předsedou dozorčí rady Lesů ČR.

Hnutí DUHA dnes začne mobilizovat veřejnost proti návrhu, jehož uskutečnění by prakticky znamenalo zrušení všech českých národních parků. Bude přesvědčovat ministry i poslance, aby plán okamžitě odmítli.

Jaromír Bláha z Hnutí DUHA řekl:
"Za návrhem stojí velké dřevařské společnosti. Státní podnik navrhuje, aby národní parky přestaly sloužit turistům i ochraně přírody a přeměnily se v úplně běžný lesní závod. Dozor nad péčí o zdejší lesy převezme ministerstvo zemědělství a parky si dokonce i na svůj provoz budou vydělávat těžbou dřeva. Motivace návrhu je snadno srozumitelná. V národních parcích stojí lesy se dřevem za miliardy korun. Myslím, že tenhle návrh vyvolá poprask srovnatelný snad jen s dávnými neúspěšnými plány ministra Bendy na privatizaci českých jeskyní."