Státní lesy zkusí zdravé hospodaření

Hnutí DUHA uvítalo rozhodnutí státních Lesů ČR rozjet pilotní projekt zdravého hospodaření podle mezinárodních pravidel Forest Stewardship Council (FSC). Ekologická organizace označila dnes oznámený záměr [1] za důležitý průlom.
V Polsku, Velké Británii, Švédsku, Chorvatsku, Lotyšsku, Litvě a Estonsku pravidla FSC platí ve všech či skoro všech státních lesích. Dánsko se přidá příští rok. Ve velké části svých státem spravovaných porostů je zavádí rovněž Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a další země.
Pravidla FSC mimo jiné vyžadují sázet do lesů pestřejší skladbu místních druhů dřevin. Omezují holosečné kácení či chemické postřiky porostů, vylučují umělé vápnění a hnojení a požadují ponechání tzv. referenčních ploch na 5 % lesa, kde se netěží dřevo. Zajišťují, že hospodaření nebude les trvale poškozovat. Porosty přitom zůstávají pro majitele ziskové a záruka zdravého hospodaření znamená i konkurenční výhodu na trhu.
Hnutí DUHA poukazuje na to, že změna hospodaření je důležitá pro ozdravění českých lesů. Ačkoli exhalace z průmyslu klesly, zdravotní stav porostů je nadále špatný. Podle statistik se v posledních letech dokonce opět zhoršuje. Ve stanovisku zveřejněném v květnu více než 280 vědců a odborníků varovalo, že mezi příčiny patří způsob péče o zdejší porosty. Žádali zastavit holosečné kácení a sázet smíšené nebo listnaté lesy namísto smrkových monokultur.
Jaromír Bláha, vedoucí programu Lesy Hnutí DUHA, řekl:
„Pravidla FSC zaručují správcům lesů dlouhodobě zdravé hospodaření, takže mohou počítat s kvalitními výnosy dřeva i do budoucna, a zároveň jsou dobrou obchodní značkou. Zaručeně zdravé dřevo totiž patří na mezinárodním trhu mezi zboží, o které je poptávka. Na zdravé hospodaření podle pravidel FSC přešly už skoro kompletní státní lesy v Polsku, zavádí se na Slovensku a řadě dalších zemí. Špatný zdravotní stav našich lesů změnu hospodaření naléhavě potřebuje.“
 
Poznámky:
[1] Tisková zpráva Lesů ČR: www.lesycr.cz/default.asp?ids=1168&idc=1350&idm=1022