Stovky lidí demonstrovaly proti lesním megatendrům

Shromážděné podpořili politici i vědci

Ministr zemědělství se dnes v poledne sešel se zástupci Hnutí DUHA a Sdružení živnostníků v lesním hospodářství, kteří mu předali požadavky na zrušení obřího tendru státních lesů a návrh dalšího postupu. Ministr nicméně prohlásil, že kontroverzní tendry nyní zastavit nehodlá.

Asi dvě stě lidí, kteří demonstrovali proti tendrům vypsaným státními lesy, přišli podpořit i vědci a předsedové strany lidové a zelených.

Cyril Svoboda k tendrům sdělil:
„Tunel je potřeba stopnout. Někteří argumentují, že tendry vytahujeme jako předvolební téma. Je to přesně naopak. Dnes rozhodují Lesy České republiky a tendry zahájil jejich management. Stanovisko křesťanských demokratů je stále stejné. Chceme práci pro malé a střední firmy, chceme práci v regionech a v českých rukou.“

Ondřej Liška demonstrujícím řekl:
„Pouze odvolání volání ředitele stáních lesů nic neřeší. Je potřeba k tendrům to mu přistoupit komplexně. Je nutné tunel zastavit, odvolat ředitele Lesů ČR, analyzovat situaci a vypsat tendry nové.“

Jakub Hruška, expert na zdraví lesních půd z České geologické služby dodal:
„Megatendry neumožní státu jako majiteli lesů uplatnit svůj vliv na to, jak se s lesy příštích deset let bude nakládat. Nebude moct kontrolovat, jak bude zohledněná ekologická funkce lesů, jak bude zodpovědně pečováno o jejich zdravotní stav, biodiverzitu a nezbytný přechod k přírodě blízkému hospodaření.“

Petr Machálek, ředitel Hnutí DUHA, doplnil:
„Stovky lidí dnes přišly ministrovi říct, aby stopnul tunelování českých lesů, které navíc odsune zdravé hospodaření rovnou na poslední kolej. Pan ministr musí nastavit taková pravidla, která zajistí zdravé lesy a práci pro lidi na venkově. Ministr neměl odvahu mezi demonstranty přijít, pouze si pozval na krátké jednání organizátory. Do budovy navíc dorazil bočním vchodem.“

Petr Šubert ze Sdružení živnostníků v lesním hospodářství konkretizoval:
„Panu ministrovi jsme předali návrh řešení. Za organizátory jsme ministra vyzvali, aby se k návrhu řešení do čtrnácti dní vyjádřil.“