Stráský láká kůrovce do zdravých lesů

Rozmístěné sáčky s feromony lákají kůrovce na zdravé stromy. Brouci samozřejmě napadají i další zdravé stromy v jeho okolí. Plocha, na které budou dřevorubci kácet, se tak uměle rozšiřuje.

Podle dokumentu správy národního parku, který má Hnutí DUHA k dispozici, byly váčky s feromony rozmístěny na 4700 živých stromů. [1] Hlídky Hnutí DUHA je objevily například ve zbytcích horského smrkového pralesa na Hraničníku či nedaleko Kvildy a Filipovy Hutě.

Metoda takzvaných živých lapáků se dokonce i v běžných hospodářských lesích používá pouze výjimečně a je velmi kontroverzní. Lesníci ji aplikují jen na stromy, které v daném roce plánují bez ohledu na kůrovce tak jako tak vytěžit.

Umělé šíření kůrovce do smrčin, které doposud nebyly napadeny, v kombinaci s kácením povede k rozšiřování pustých holin. Další lesy se tak otevírají vichřicím a polomům, jako tomu bylo při orkánu Kyrill v roce 2007.

Hnutí DUHA proto v podnětu inspekci žádá, aby porušení zákona prošetřila a lákání kůrovce na zdravé stromy co nejrychleji zastavila.

Jaromír Bláha z Hnutí DUHA řekl:
„Ředitel Stráský vědomě a záměrně rozšiřuje kůrovce do zdravých lesů v národním parku. Lákání kůrovce na zdravé stromy je metoda, kterou normálně nepoužívají ani běžní lesníci v hospodářských lesích – natož pak v národním parku. Dělá to pouze ten, kdo dopředu ví, že chce určitou část lesa pokácet. Lákání kůrovců na zdravé, živé smrky nadělá víc paseky, než zachrání stromů před kalamitou. Spolu s používáním chemie je to asi jeden z nejhorších nápadů, s jakými ředitel Stráský mohl přijít. Šumava se pod jeho vedením proměňuje z národního parku v těžební závod."

Poznámky:
[1] Příkaz ředitele Správy NP a CHKO Šumava z 31. března 2011