Stráský plýtvá veřejnými financemi

Hlídky Hnutí DUHA v pátek 15. července zjistily, že v lokalitě Ptačí potok na Modravsku byla bez vydání příslušných výjimek pokácena téměř stovka stromů. Některé z nich byly navíc zcela zdravé.

Správa národního parku utrácí veřejné finance za práce, které jsou nelegální a často úplně zbytečné. Například označit k těžbě několik tisíc konkrétních stromů v době, kdy není jisté zda a kdy správa parku získá nezbytné výjimky ke kácení, postrádá smysl. Také kácení zdravých stromů nebo naopak odkorňování smrků, ze kterých už kůrovec vylétl, nemá ani jako „boj proti kůrovci“ žádné opodstatnění.
     
Šéf šumavského národního parku zahájil kácení stromů v unikátním horském lese kolem Ptačího potoka na Modravě minulý týden. Velkoplošné nasazení motorových pil je zde v příkrém rozporu se zákonem. Celou věc proto na podnět hlídek Hnutí DUHA vyšetřuje policie a Česká inspekce životního prostředí. Milovníci Šumavy pak od 15. července svou přítomností v lokalitě brání v pokračování nelegálního kácení.
 
Horský les v modravských slatích je domovem tetřeva hlušce, který je kriticky ohrožený vyhubením. Přitom právě v této době tetřevi vodí po lese před měsícem vylíhnutá mláďata. Mají zde jedno z posledních útočišť v České republice. Hnízdí tu také vzácný datlík tříprstý nebo kulíšek nejmenší. Jiné devastační kácení, kde těžká technika vytvořila až metr hluboké koleje, na nedaleké Modravské hoře objevily hlídky Hnutí DUHA již počátkem minulého týdne [1].

Jaromír Bláha z Hnutí DUHA řekl:
„Zasahovat proti kůrovci v horském lese určeném pro ponechání přirozenému vývoji je ekonomický nesmysl. Vyžaduje to velké finanční náklady na kácení, odkorňování, následné zalesňování holin a ochranu mladých stromků před zvěří. Přitom příroda je schopna to zajistit sama a zadarmo. Vedení parku navíc nařídilo kácet kolem Ptačího potoka, aniž k tomu mělo příslušné výjimky ze zákona. Ředitel Stráský by měl vše uhradit z vlastní kapsy.”  

Petr Machálek, ředitel Hnutí DUHA, řekl:
„Ukazuje se, že vedení parku v čele s Janem Stráským chce kácet za každou cenu a nerespektuje ani zákony, ani pravidla řádného hospodaření se svěřenými financemi. NKÚ by měl celou věc prověřit co nejdříve.“  


Poznámky:

[1] Tisková zpráva Hnutí DUHA ze 14. července 2011: Hlídky Hnutí DUHA odhalily devastaci lesů v národním parku na Šumavě.