Supermarkety dovážejí mnoho biopotravin z ciziny

České supermarkety sice nabízejí stále více biopotravin z ekologického zemědělství – ale velkou část z nich dovážejí ze vzdálené ciziny. Ukázal to podrobný dotazníkový průzkum, který dnes (22. 6.) publikuje Hnutí DUHA [1].
Zelená organizace varovala, že domácí zemědělci zbytečně přicházejí o odbyt kvůli nedostatečné podpoře státu. Dovoz z velké vzdálenosti přitom zmenší ekologické přínosy biopotravin.
Některé řetězce nabízejí až stovky různých biopotravin, včetně jogurtů, džemů nebo čerstvé zeleniny. Ale třeba Plus Discount – který právě vede ambiciózní reklamní kampaň na podporu své značky Biobio – čtyři pětiny sortimentu dováží. Velkou většinu svého zboží importují také Kaufland nebo Billa. Často jde o zboží, které může bez problémů dodávat i české zemědělství nebo potravinářské podniky, například mléčné výrobky, těstoviny či zeleninu.
Nejmenší podíl českého zboží ve svém sortimentu biopotravin mají právě Plus Discount, Billa a Kaufland. Nejvíce nabízejí Delvita, Globus a Spar.
Supermarkety v dotazníkovém průzkumu často jako důvod, proč nabízejí biopotraviny z dovozu, uváděly nedostatečnou nabídku domácího zboží. Přitom by o české zboží měly zájem. Některé řetězce výslovně volají po rozšíření plochy orné půdy, kde se ekologicky hospodaří. Podle Hnutí DUHA obchody budou dovážet více a více, pokud stát nezačne účinněji podporovat domácí ekologické zemědělství a výrobce biopotravin.
Průzkum ekologické organizace se na nabídku biopotravin dotazoval patnácti řetězců, které na českém trhu podnikají. Nejvyšší nabídku biopotravin má – právě na českém trhu končící – Delvita, která také největší podíl odebírá od domácích producentů.
Ekologické zemědělství využívá skoro 7 % české půdy, ale necelých 83 % z toho tvoří louky a pastviny. Pouze velmi málo je orné půdy nebo sadů – takže na trh se dostává jen málo českého bioovoce, zeleniny nebo pečiva. Navíc chybí domácí potravinářské podniky, které by biopotraviny vyráběly. Právě na ně by se podle Hnutí DUHA měl stát zaměřit. Ale ekologická organizace také tlačí přímo na výrobce – například největšího českého dodavatele pečiva, Delta Pekárny –, aby do sortimentu zařadili biopotraviny.
Přehled hlavních výsledků průzkumu: www.hnutiduha.cz/publikace/Infolist_pruzkum_retezce.pdf
Lenka Kaspříková z Hnutí DUHA řekla:
„Dálková přeprava biopotravin podkopává jejich ekologické přínosy. Jogurty nebo čerstvou zeleninu by klidně mohli dodávat čeští zemědělci a výrobci, přesto je supermarkety dovážejí. Řetězce ale upozorňují, že příslušný sortiment prostě nemohou na českém trhu sehnat. Chybí dostatečná státní podpora, která by více rozhýbala zdejší ekologické zemědělství, zejména pěstování obilovin, čerstvého ovoce a zeleniny či produkci mléka a masa. Chceme také přimět velké výrobce potravin, třeba pekárny, aby do svého sortimentu zařadily více bio.“
Poznámky:
[1] Podrobné výsledky ke stažení: www.hnutiduha.cz/publikace/bio_pruzkum_vysledky.pdf