Tendry poctivě vyberou, kdo může poškozovat zdraví lesů

Jaromír Bláha z Hnutí DUHA řekl:
„Ani my nemáme žádný důvod si myslet, že samotné výběrové řízení neproběhne poctivě a podle zákona. Pes je zakopaný v tom, oč se bude soutěžit. To samozřejmě Transparency International neposuzovala.“

„Pravidla, podle kterých tisíce hektarů lesa dostane na několik let na starost vždy jedna velká firma, motivují k poškozování našich lesů. Dřevařské firmy budou ve snaze o rychlý zisk používat holosečné kácení a podobné praktiky. NKÚ už dříve varoval, že pokud se propojí kácení stromů, prodej dřeva a péče o les do jedné zakázky, dodavatelské firmy budou kácet více, než mají povoleno. Jde o zdraví lesů, kam každý víkend chodí statisíce výletníků.“

Lesy ČR spravují více než šestinu české krajiny. Slouží jako místo k výletům – do státních lesů se každý víkend vydávají asi dva miliony lidí – a chrání města i obce před povodněmi.