Topolánek mluví o energetice – několik čísel

Předseda vlády Mirek Topolánek dnes přednese dva projevy o energetické politice. Hnutí DUHA vyzvalo vládní i opoziční politiky, aby v debatě o energetice přibrzdili v alarmování a věnovali pozornost číslům.
Ministr Martin Říman před rokem na Žofínském fóru varoval, že zemi „v letech 2009-2012“ čeká nedostatek elektřiny: „na přelomu desetiletí…budeme spotřebovávat víc elektřiny, než dokážeme vyrobit“. Ale posléze předložil vládě analýzu, podle které export elektřiny – už nyní čtvrtý největší na světě [1] – ve skutečnosti ještě dál poroste [2].
Ekologická organizace připomněla fakta, která v politické debatě obvykle nezaznívají: Nové plynové elektrárny odpovídající kapacitě, kterou by zajistila těžba za tzv. územními limity uhelných dolů na Mostecku, by český dovoz energie zvýšily všeho všudy asi o 6 % [3].Zhruba 70 % českého dovozu paliv v korunách tvoří ropa – na jejíž spotřebu nemají uhelné elektrárny ani atomové reaktory prakticky žádný vliv, protože se používá téměř výhradně v dopravě [4]. Dokonce i kdyby se splnil nejhorší (vysoký) scénář spotřeby energie z prognózy, kterou propočetla renomovaná společnost EGÚ Brno [5], Česká republika bude ještě po roce 2020 exportérem elektřiny. Ale to nepočítá se žádným zvyšováním energetické efektivnosti.Jaderné elektrárny jsou bezesporu důležitým bodem energetické debaty. Ale vyrábějí pouze asi 15 % české spotřeby energie.Česká republika spotřebuje na každou vyrobenou korunu hrubého domácího produktu asi 1,7násobně více energie než státy EU-15 [6].Možnosti zvyšování energetické efektivnosti jsou nesrovnatelně větší než potenciál kteréhokoli typu nových zdrojů – dalšího uhlí, atomových elektráren, zelené energie nebo biopaliv. Možnosti snížení energetické náročnosti při vytápění (jen rentabilní opatření a během pouhých 15 let) jsou podle spodního odhadu v propočtech Evropské komise ekvivalentem 75 % dovozu ruského zemního plynu do EU [7].Největší blackout v Evropě posledních let nezpůsobil Kreml ani import z arabských zemí. Příčinou výpadku na podzim 2003 byla havárie na vedení vysokého napětí, které v noci převáděla kvanta francouzské jaderné elektřiny přes Alpy do Itálie.Petr Holub z Hnutí DUHA řekl:
„Někteří politici by mohli soutěžit o nejdivočejší energetickou prognózu. Ale měli by trochu přibrzdit v alarmování a s trochu chladnou hlavou se podívat na čísla. Faktem je, že drtivou většinu českého dovozu energie tvoří ropa pro dopravu, plus zemní plyn na účely, které s elektrárnami nijak nesouvisí. Faktem je, že rozšiřování uhelných dolů nebo nové atomové reaktory by se na našem dovozu energie projevily několika procenty. Faktem je, že i při pesimistických scénářích spotřeby budeme ještě po roce 2020 vývozcem elektřiny. Faktem je, že zvyšování energetické efektivnosti má nesrovnatelně větší možnosti než kterýkoli nový zdroj – uhlí, atom či zelená energie.“
Poznámky:
[1] Key world energy statistics 2007, International Energy Agency, Paris 2007
[2] Podrobnosti:
www.hnutiduha.cz/index.php?cat=zpravy&id=524&year=2007%3E%3Cspan%20class=
www.hnutiduha.cz/index.php?cat=zpravy&id=525&year=2007%3E%3Cspan%20class=
[3] ČEZ plánoval, že pokud by vláda souhlasila s rozšířením uhelných dolů, vybuduje navíc uhelné elektrárny o výkonu 1320 MW. Výpočet kalkuluje s plynovými elektrárnami o stejném výkonu a zvýšením účtu za dovoz ropy a zemního plynu.
[4] Podle Českého statistického úřadu: http://dw.czso.cz/pls/stazo/STAZO.STAZO?jazyk=CS&prvni_pristup=
[5] www.ote-cr.cz/zverejnovani-dat/podle-obsahu/files-dlouhodobe-bilance/Sce...
[6] Druhá situační zpráva ke Strategii udržitelného rozvoje ČR, Rada vlády pro udržitelný rozvoj, Praha 2006
[7] Propočet podle http://ec.europa.eu/energy/efficiency/doc/2005_06_green_paper_book_en.pdf