Topolánek nechce bourat obce kvůli uhlí

Hnutí DUHA přivítalo dnešní příslib Mirka Topolánka, že vláda nedopustí bourání Horního Jiřetína a Černic na Mostecku kvůli uhelným dolům. Projekt by vyžadoval vysídlení asi 2000 místních lidí.
Ekologická organizace připomněla, že hlavní politické stany i státní energetická koncepce se v této věci shodují.
Vládní strany ve své koaliční smlouvě i programovém prohlášení kabinetu slíbily, že velmi nepopulární plán nepodpoří. Stejně se několikrát vyjádřila i ČSSD. Jiří Paroubek v květnu 2006 v dopise litvínovskému starostovi výslovně napsal, že „usnesení č. 444/1991 [kterým byly limity těžby vyhlášeny] bude respektovat každá vláda, které budu předsedat a v níž bude mít většinu Česká strana sociálně demokratická“ (dopis z 27. 5.).
Rovněž Státní energetická koncepce nepožaduje prolomení tzv. územních ekologických limitů, které chrání zbývající severočeské obce před uhelnými doly. Původní návrh, aby takový bod byl do ní zařazen, ministři v roce 2004 zamítli a změnili.
Jana Kubáňová z Hnutí DUHA řekla:    
„Pro místní lidi to bude velké ulehčení. Už si mohou být prakticky jisti, že nad nimi přestala viset hrozba vystěhování. Rozšiřování dolů nechce vláda, nechce opozice, nepožaduje platná energetická koncepce a nedávno i Mostecká uhelná anoncovala, že projekt prozatím vzdává. Limity těžby obsahuje i platný územní plán Severočeské hnědouhelné pánve. Kraj je teď musí zahrnout do připravovaného zadání zásad územního rozvoje, které krajský územní plán nahradí. Obce tak budou pojištěny na léta dopředu. A vláda musí vyhovět městu a provést odpis zásob uhlí, které pod Horním Jiřetínem a Černicemi leží.“