Topolánkuv program vs. Dalíkovi klienti

Hnutí DUHA bude pečlivě sledovat, zda ministerský předseda dodržuje závazek, že vláda zachová ochranu severočeských obcí před rozšiřováním povrchových dolů. Ekologická organizace tak komentovala dnešní odhalení tisku, že mezi soukromé klienty premiérova poradce patří také firma, kterou spoluvlastní uhelné společnosti.
V dnešním vydání Mf DNES uvedla [1], že firma vlivného premiérova poradce Marka Dalíka pracuje pro společnost Prodeco, kterou společně vlastní Severočeské doly a Sokolovská uhelná a jež je nepřímo spojena také s Mosteckou uhelnou společností.
Hnutí DUHA připomnělo, že vládní strany se v koaliční smlouvě zavázaly „Zachováme územní limity těžby hnědého uhlí.“ [2] Rovněž dosavadní Státní energetická koncepce nepožaduje prolomení limitů: původní návrh, aby takový bod byl do ní zařazen, ministři v roce 2004 zamítli a změnili. Bezprostředně ohroženo těžbou je město Horní Jiřetín na Mostecku, včetně sousední vesnice Černice.
Petr Holub, vedoucí programu Energie Hnutí DUHA, řekl:
„Teď je o důvod více velmi pečlivě sledovat, zda a jak premiér dodržuje závazek, že ochranu obcí před dalším rozšiřováním dolů zachová. Na zachování Horního Jiřetína a Černic, všechna čest, dnes už panuje široká shoda a bourání nepožaduje ani energetická koncepce. Na Ústecku je rozšiřování dolů neskutečně nepopulární návrh.“
Poznámky:
[1] http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp?v=139&r=ekonomikah&c=765257 a http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp?v=139&r=titulni_stranaa&c=765072
[2] Podrobnosti v tiskové zprávě Hnutí DUHA .