Transparency potvrdila rizika lesních tendrů

Veřejnou petici, která žádá lídry vládních stran, aby stopli nevýhodné lesní tendry, podepsalo na www.netunelujtelesy.cz již 6750 občanů, včetně známých osobností [2]

Protikorupční organizace potvrzuje, že dochází ke vzniku oligopolů mezi největšími těžařskými firmami. Zpráva TIC dále upozorňuje na fakt, že použitý model tendrů může být pro stát ekonomicky nevýhodný. Rozdíl mezi potenciálním ziskem pro stát a skutečným ziskem se může pohybovat až v miliardách korun. TIC zároveň v systému odhalila místa s riziky korupce. Analýza výsledků tendrů na letošní rok ukazuje na možné kartelové dohody mezi firmami.  

Před uvedenými riziky varovali předsedy vládních stran již letos v březnu také profesor Bedřich Moldan, herec Petr Vacek, předseda protikorupční organizace Oživení Tomáš Kramár a ředitel Hnutí DUHA Petr Machálek.

Průzkum veřejného mínění z května 2011 ukázal, že v horkém sporu o obří tendry veřejnost s velkou převahou podporuje ekologické organizace. K jejich názoru se kloní 64 % dotázaných. Ministra zemědělství, který výběrové řízení nechal vypsat, podporuje pouze 17 % [3].

Jaromír Bláha z Hnutí DUHA řekl:
„Dochází přesně k tomu, před čím jsme varovali. Tendry jsou šité na míru velkým firmám, umožňují korupci a pro stát jsou ekonomicky nevýhodné. Ministr Fuksa, který za vypsání kontroverzních tendrů nese plnou zodpovědnost, ještě má možnost je zastavit. Smlouvy dosud nejsou podepsané. Jinak hrozí, že se naplní i další rizika, na která jsme upozorňovali – především poškozování našich lesů.“   


Poznámky:

[1] Zpráva Transparency International (TIC) doslova uvádí:

„Lesy České republiky, s.p. využívají ve své hospodářské činnosti systém tzv. komplexních zakázek, kdy vybraná firma ve vlastní režii zajišťuje, jak těžbu dřeva, které následně odkupuje, tak i práce a služby související s pěstební činností a obnovou po těžbě.“

„Celý systém obchodování se dřevem v L ČR vykazuje tendenci ke vzniku oligopolu, kdy první desítka firem ovládá cca 80% trhu (např. největší firma Less&Forest cca 30%, další firmy mezi 3-8% trhu). Počet uchazečů o lesnické tendry každý rok klesá. Dlouhodobě existuje poměrně velká personální provázanost, resp. rotace mezi státním podnikem, soukromými firmami a státními institucemi. V systému obchodování se dřevem v rámci tzv. komplexních zakázek existuje několik míst, která můžeme hodnotit jako riziková z hlediska možných finančních ztrát na straně státu nebo korupčních rizik.“

„Na místě je proto silné podezření z existence kartelu některých lesnických firem.“

Kompletní zpráva je ke stažení na http://www.transparency.cz/-2/

[2] Více na www.netunelujtelesy.cz

[3] Otázka v průzkumu Factum Invenio zněla:

„V novinách se hodně píše o tom, že ministr zemědělství chystá velké tendry na zakázky a prodej dřeva ve státních lesích. Má podporu některých dřevařských společností. Nesouhlasí s ním ekologické organizace. Na kterou stranu se kloníte vy? – Na stranu ministra – Na stranu ekologických organizací – Nevím.“

Kompletní průzkum ke stažení na http://hnutiduha.cz/uploads/media/lesy_cr_verejne_mineni.pdf