Třídit odpad, znovu používat a předcházet vzniku odpadu je důležité i během pandemie

Předcházet vzniku odpadů je nyní mnohem náročnější. Státní zdravotní ústav navrhl omezit bezobalový prodej, aby se omezila možná kontaminace. Výsledkem je například pečivo balené do plastových sáčků přímo v obchodech a podobně. To se týká i bezobalových obchodů, kde během mimořádných opatření není možné nakupovat do vlastních nádob, což bylo jednou z předností těchto prodejen. Snažit se snižovat množství vyprodukovaného odpadu má však smysl i během pandemie, jde přece jen o výjimečnou situaci. Snažte se kupovat ne příliš balené zboží a rodinná balení.

 

Třídit odpad je během pandemie možná ještě důležitější než před ní. Průmysl nutně potřebuje také druhotné suroviny, aby mohl vyrábět a balit výrobky. Za normálních okolností je na jejich přísun zvyklý. Pokud by třídění ustalo byl by průmysl v podobné situaci jako zahrádkáři, kteří spoléhali na nákup kompostu z kompostáren, které jsou nyní zavřené. Ukazuje se, že mít vlastní kompost z domácího kompostéru je velkou výhodou, stejně jako mít domácí zdroje druhotných surovin.

 

Avšak domácnosti v karanténě, nebo ty, v nichž žije osoba s prokázaným onemocněním, by třídit odpad neměly. Odpady z těchto domácností musí být vkládány do plastových pytlů a po uzavření ošetřeny desinfekcí, aby se nestaly dalším zdrojem kontaminace. Stejná mimořádná opatření jsou přijímána ve řadě zemí EU. Z odborného hlediska se ukazuje, že materiály kontaminované virem jsou po 72 hodinách bez kontaminace a třídění odpadů by tedy nemělo být výrazně ovlivněno. O opodstatněnosti zastavení třídění odpadů by se měla ještě vést odborná debata.

 

Přesto, pokud můžete, snižujte množství odpadů a třiďte odpad. Společně to zvládneme.

 Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA