Turisté na Šumavu jezdí kvůli národnímu parku

Lidé očekávají, že zde najdou divokou přírodu
Turisté na Šumavu přijíždějí kvůli národnímu parku – a vědí, že jeho účelem je ponechání divokého pralesa. Zjistila to anketa, kterou u pramenů Vltavy celé léto provádělo Hnutí DUHA ve spolupráci se správou národního parku a občanským sdružením Přátelé Šumavy [1].

Pro 68 % návštěvníků je národní park důležitý v jejich rozhodnutí se na Šumavu vydat. Pouze třetina turistů by sem jela, i kdyby tu park nebyl.

Přitom téměř dva ze tří návštěvníků ví, že hlavním poslání národních parků je ochrana divoké přírody bez zásahů člověka. Něco jiného si myslí 25 % dotázaných.

Ankety se zúčastnilo 4118 turistů.

Anketa se neptala na názor na kůrovce, ale zajímala se, co si turisté myslí o budoucnosti místních pralesů. Přes 58 % respondentů věří, že pod suchými stromy v národním parku opět, přirozeně vyroste nový les. Nemyslí si to pouhá pětina (21%) návštěvníků.

Dotazování prováděli dobrovolníci Hnutí DUHA a praktikanti vysokých škol. Otázky byly převzaty z ankety, kterou organizovala správa národního parku.

Jaromír Bláha z Hnutí DUHA řekl:
„Anketa ukázala, že mnoho turistů jezdí Šumavu právě proto, že je tu národní park, a očekávají, že uvidí divokou, člověkem nespoutanou přírodu bez motorových pil a transportů dřeva. Většina z nich také ví, že pod uschlými stromy, které dříve napadl kůrovec, vyrůstá spontánně nový, přirozený les. Samozřejmě nejlepší je, když si ti, kteří ještě pochybují, přijdou prohlédnout proměny pralesů na Šumavě na vlastní oči.“
Poznámky: [1] Anketa probíhala od 28. června do 31. srpna. Kompletní výsledky ankety >>