Uhelná komise by měla doporučit uzavření Počerad. Nový majitel to zjevně sám neudělá

Další výzvou jsou nové cíle do Pařížské dohody
Již v pondělí 13. ledna se v 11:00 na Úřadu vlády znovu sejde Uhelná komise. Podle statutu schváleného vládou ČR má už jen 9 měsíců na předložení doporučení vládě. Rok 2020 navíc přináší velké výzvy, které Uhelná komise musí vyřešit.

Nedávné oznámení společnosti ČEZ (jejíž generální ředitel Daniel Beneš je členem komise), že nezastaví prodej největší uhelné elektrárny Počerady podnikateli Pavlu Tykačovi, přináší velkou komplikaci [1]. Provoz elektrárny, která měla být dle plánů ČEZ i Státní energetické koncepce ČR uzavřena již za několik let [2], má být dle oznámení nového majitele prodlužován [3]. Podobně se stejný vlastník snaží prodloužit provoz zastaralé elektrárny Chvaletice a prosadit si výjimky z limitů na ochranu ovzduší [4].

Uhelná komise proto musí zrychlit práci na přípravě scénářů útlumu a konce uhlí a následně seřadit uhelné zdroje podle pořadí, v jakém mají být odstaveny. Právě Počerady či Chvaletice je jako velmi plýtvavé a zastaralé vhodné odstavit co nejdříve. Seven Energy se, jako nový vlastník Počerad, ohání tím, že bude elektrárny provozovat dokud budou potřeba. Což ovšem znamená, že je může vypnout hned. Vyrábí totiž jen část obřího českého vývozu elektřiny [5].

Rychlý konec všech ostatních uhelných elektráren do roku 2030 je nutné navrhnout zejména kvůli splnění českého podílu na ochraně globálního klimatu. V roce 2020 navíc musí Česká republika - jako signatářská země Pařížské klimatické dohody - předložit nový národní cíl (z logiky věci ambicióznější) pro snížení emisí [6]. Česká republika nyní se svými plány na spalování uhlí (například dle Národního klimaticko-energetického plánu) nepřispívá dostatečně k dosažení globálního cíle Pařížské dohody - tedy zastavení růstu teploty na úrovni ideálně 1,5 stupně (a maximálně 2 stupně) oproti předprůmyslového období.

Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA a člen Uhelné komise za asociaci ekologických organizací Zelený kruh, řekl:
“Prodej uhelné elektrárny ČEZ Počerady podrývá i současné plány státu na útlum výroby elektřiny z uhlí. Státní energetická koncepce ČR totiž počítala s tím, že elektrárna již nebude prodlužovat provoz, zatímco nový soukromý majitel hned avizoval úplně opačný plán. Uhelná komise tedy musí nejen navrhnout termín konce uhlí, ale také předložit řešení, jak zajistit rychlé odstavení uhelných elektráren, které nejvíce plýtvají uhlí a vyrábí jen na byznys s vývozem elektřiny na úkor zdraví a ochrany klimatu.”

Jan Rovenský, člen Uhelné komise za Greenpeace ČR, řekl:
“Prodejem elektrárny Počerady se pro nás nic nemění: nejšpinavější uhelné elektrárny pracující fakticky na export, jako jsou právě Počerady, je třeba co nejrychleji zavřít. Stát si v této věci alibisticky umyl ruce jako vlastník ČEZ - ale o to větší je jeho odpovědnost jako orgánu veřejné správy. Uhelná komise může a měla by zabránit, aby elektrárna Počerady, která je největším zdrojem skleníkových plynů v Česku, ničila klima, lidské zdraví a veřejné rozpočty dalších 30 let. Ukončit její provoz je možné a nutné nejpozději v roce 2024.”

Kontakty:
Jiří Koželouh, Hnutí DUHA, 723 559 495, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz
Jan Rovenský, Greenpeace, 734 620 844, jan.rovensky@greenpeace.org

Poznámky:
[1] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/cez-prodal-pocerady-tykacovi-ekologicke-organizace-budou-usilovat-o-uzavreni-elektrarny
[2] Státní energetická koncepce ČR implicitně počítá s provozem 1800 MW instalovaného výkonu v modernizovaných kondenzačních zdrojích na uhlí. Přitom již modernizované elektrárny ČEZ (Tušimice a Prunéřov) tento strop téměř naplňují (celkem 1550 MW). Pokračující Počerady s výkonem 1000 MW by úplně vybočily ze SEK a ohrožovaly celou koncepci energetiky.
[3] https://www.lidovky.cz/byznys/energetika/pocerady-ziska-od-roku-2024-sev-en-energy-cez-nevyuzil-opci.A200102_082636_ln_domov_ele
[4] https://www.greenpeace.org/czech/tiskova-zprava/5324/o-vyjimce-pro-chvaletice-budou-rozhodovat-urednici-v-olomouci-mzp-potvrdilo-podjatost-pardubickeho-kraje/
[5] Dle dat Energetického regulačního úřadu je desetiletý průměr vývozu přebytku vývozu nad dovozem elektřiny 14,6 TWh. Elektrárna Počerady vyrobí ročně maximálně 5,3 TWh, dle prezentace ČEZ pro investory a analytiky z 4. 10. 2019. Elektrárna Chvaletice vyrobila dle veřejného sdělení společnosti Seven Energy v roce 2018 rekordní množství - 4,3 TWh. Celkem tedy 9,6 TWh, což jsou dvě třetiny z přebytku vývozu nad dovozem.
[6] Jde o národní příspěvky označované zkratkou NDC (Nationally Determined Contribution), které jsou základním stavebním kamenem Pařížské dohody: https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions-ndcs#eq-2