Uhelné dobrodružství ČEZu v Černé Hoře míří k soudu

Projekt nové elektrárny Pljevlja nesplňuje povolovací procesy a evropské limity

Projekt hnědouhelné elektrárny Pljevlja, kterou hodlá v Černé Hoře stavět společnost Škoda Praha ze Skupiny ČEZ, čelí žalobě kvůli chybnému posouzení dopadů na životní prostředí. Černohorská organizace Green Home napadla skutečnost, že kladné stanovisko úřadů neobsahuje předepsané zdůvodnění a přehled opatření k minimalizaci dopadů na životní prostředí během výstavby a provozu.

Z dokumentace, kterou má Bankwatch a Hnutí DUHA k dispozici, vyplývá, že projekt elektrárny Pljevlja nesplňuje evropské standardy pro znečištění z velkých zdrojů [1]. V případě oxidu siřičitého a oxidů dusíku by emise elektrárny Pljevlja významně překročily evropské limity, pro další škodliviny nejsou uvedeny žádné údaje. Po vstupu Černé Hory do Evropské unie by elektrárna musela investovat do snížení znečištění nebo žádat o výjimku.

S projektem elektrárny Pljevlja naráží ČEZ na řadu problémů. Na podzim roku 2016 rozhodla Česká exportní banka, že projekt nebude financovat. [2]

V tabulce připravenosti velkých evropských energetických firem na přechod k nízkouhlíkové ekonomice je ČEZ předposlední [3] a aktivity vedení společnosti nesměřují k vylepšení této pozice. Připravovaný prodej elektrárny Počerady Pavlu Tykačovi namísto jejího odstavení zastavila až dozorčí rada [4]. Výstavbu uhelné elektrárny v Černé Hoře se snaží zastavit místní občané. Naproti tomu aktivity ČEZ k překonání stagnace obnovitelných zdrojů v ČR mají zatím slabé výsledky. Nabídka střešních fotovoltaických elektráren, kterou ČEZ připravil, míří na majitele domů s vysokými příjmy a sotva dosáhne většího rozšíření než několik stovek instalací.      

Diana Milev-Čavor z černohorské organizace Green Home řekla:
„Není myslitelné, aby stanovisko k environmentálním dopadům tak velkého zdroje znečištění, jakým je uhelná elektrárna, bylo odbyto dokumentem o rozsahu necelých tří stránek. Z dokumentace vyplývá, že projekt neodpovídá evropským standardům. Černá Hora do Evropy patří. Věřím, že dosáhneme přehodnocení celého projektu.“

Karel Polanecký, energetický expert Hnutí DUHA, řekl:
„Strategie ČEZ být do poloviny století firmou bez emisí oxidu uhličitého je by měla mít aspoň dva dodatky. Jeden by měl stanovit, že firma neprodá uhelné elektrárny jinému provozovateli, jako to představenstvo chtělo udělat v případě Počerad. V druhém dodatku by mělo být napsáno, že mezi uhelné elektrárny patří i ta zařízení, která jsou stavěna v místech, na něž není z České republiky dobře vidět. Bezemisní ČEZ, který postaví na Balkáně elektrárnu, jejíž emise neodpovídají evropským standardům, by byl jen billboardem pro klamavou reklamu.“


Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz


Poznámky:

[1] Standardy pro znečištění z velkých zdrojů byly schváleny na konci dubna, ke zveřejnění oficiálního dokumentu ve věstníku EU dojde v příštích týdnech. Základní informace je dostupná zde: http://www.eeb.org/index.cfm/news-events/news/cleaner-air-the-winner-aft...

[2] Czech Export Bank baulks at backing Skoda Praha's Montenegrin contract
http://www.intellinews.com/czech-export-bank-baulks-at-backing-skoda-pra...

[3] Drew Fryer, Luke Fletcher, Tom Crocker and James Smyth: Charged or static; Which European electric utilities are prepared for a low carbon transition? Executive Summary, CDP, duben 2015, https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.ra...  

[4] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/dozorci-rada-cez-prave-odmitla-prodej-u...

Šítky aktuality: