V České Lípě začíná kurz Chytrá energie do měst

Česká Lípa se dnes stává v pořadí již pátým českým městem, které se zapojilo do mezinárodního vzdělávacího projektu o udržitelné energetice BEAM21 [1]. Jeho součástí je také kurz „Chytrá energie do měst,“ který v Česku organizuje ekologická organizace Hnutí DUHA.

Zastupitelé a úředníci se v průběhu dvou měsíců dozvědí, jaké mají ve svém městě možnosti  vylepšit energetickou efektivitu  a podpořit čisté a bezpečné zdroje energie. Ve vyspělých zemích, jakou je i Česká republika, se ve městech spotřebuje přes 80 % veškeré energie a vyprodukuje více než 70 % emisí skleníkových plynů. Řada možností, jak dosáhnout energetických úspor a snížit emise, přitom zůstává nevyužitá.

Dostupná a technicky proveditelná opatření jako je zateplení obecních budov, instalace solárních kolektorů, podpora veřejné dopravy a cyklistiky nebo zavádění environmentálních standardů do úřadování, přispívají ke snížení emisí, posilují místní ekonomiku a zvyšují kvalitu života obyvatel. Opatření na úspory energie dále sníží provozní náklady měst a mohou tak výrazně ušetřit peníze z místního rozpočtu.

Součástí kurzu Chytrá energie do měst je e-learningové školení doplněné prezenčními semináři. Účastníci z České Lípy a několika okolních měst na nich uslyší např. přednášky architekta Aleše Brotánka nebo Miroslava Šafaříka z konzultační společnosti PORSENNA, o.p.s. Michal Staša ze střediska pro efektivní využití energie SEVEn, o.p.s. poté představí Pakt starostů a primátorů – nejvýznamnější současnou evropskou iniciativu měst, která usiluje o snížení emisí skleníkových plynů.

Eva Hejralová z Hnutí DUHA řekla:
„Velice vítáme zapojení České Lípy a okolních měst do kurzu. Jeho cílem je informovat účastníky o příležitostech, které jsou spojeny s renovacemi veřejných budov, zeleným úřadováním, podporou MHD a dalšími zelenými řešeními. Jejich realizaci totiž často brání pouhá neznalost.“

Poznámky:

[1] BEAM21: Chytrá energie do měst je mezinárodní vzdělávací projekt podpořený z evropského programu Inteligentní energie pro Evropu. Jeho cílem je vyškolit v tématech udržitelné komunální energetiky úředníky a zastupitele z 50 měst v 9 členských státech EU. Projekt koordinuje německá organizace Heinrich Boell Stiftung Brandenburg. Více info na www.beam21.eu   

V České republice se kurzu Hnutí DUHA doposud zúčastnila města Jeseník, Karlovy Vary, Litvínov a Chrudim.

Ilustrační foto: Photospin.com

Šítky aktuality: