V Horním Jiřetíně začíná vzdělávací tábor za zachování limitů, záchranu města a čistou energetiku

Akce je součástí Školy občanské iniciativy Hnutí DUHA

Dvě desítky mladých lidí dnes v Horním Jiřetíně zahájí klimatický tábor. Jejich cílem je podpořit město v dlouhodobé snaze o zachování územních limitů těžby uhlí, které jej chrání před likvidací, a prohloubit své znalosti o prosazování čisté a úsporné energetiky. Akci v rámci programu Škola občanské iniciativy pořádá Hnutí DUHA.  

 Škola občanské iniciativy už od přelomu století vzdělává občansky aktivní lidi v možnostech, jak ovlivnit své okolí a prosazovat pozitivní změny. Přednášky, workshopy a aktivní cvičení v Jiřetíně budou zaměřeny na šetrné způsoby výroby i spotřeby enertgie. Tábor nabídne pestrou paletu lekcí z úsporné a obnovitelné energetiky a naučí účastníky, jak se aktivně zapojit do prosazování čistých alternativ k fosilním palivům. Na účastníky tábora tak čeká nabitý letní kurz, jehož lektory bude řada odborníků.

 Patří mezi ně například Holanďan Jan Haverkamp, který u nás pomáhal s rozjezdem ekologických organizací již po listopadu, někdejší vedoucí kampaně na záchranu bouraných Libkovic Jan Piňos, duchcovský rodák a rozvojový expert Tomáš Tožička, ředitel sdružení energeticky úsporného stavebnictví “Šance pro budovy” Petr Holub nebo fundraiser Lukáš Likavčan, který v brněnském Nesehnutí dokázal vybrat 300 000 Kč na žalobu proti tamní aktualizaci územního plánu.

 Ekologická organizace zdůrazňuje, že uhlí z lomu ČSA nepotřebuje nikdo jiný než uhlobaroni Pavel Tykač a Jan Dienstl, kteří jeho většinu spálí ve vlastní zastaralé a plýtvavé elektrárně Chvaletice.  Zástupci teplárenského průmyslu odmítají, že by uhlí pod Horním Jiřetínem potřebovali [1]. Česká republika je navíc sedmým největším exportérem elektřiny na světě.

 Program tábora se také zaměří na změny klimatu. Koncem roku se v Paříži uskuteční jednadvacátá konference OSN o změně klimatu - COP21. Na té mají delegáti dojednat závaznou mezinárodní dohodu ke stanovení jasného plánu dostatečného snížení emisí CO2. Od kodaňské konference v roce 2009 panuje shoda, že by globální teplota neměla vzrůst o více než 2°C oproti předindustriálnímu období. Relevantní studie přitom ukazují, že má-li být tento cíl splněn, až 80% všech dnes známých zásob fosilních paliv musí zůstat pod zemí. Rozšiřování lomu ČSA by tak ohrozilo nejen domovy obyvatel Horního Jiřetína, ale i stabilitu globálního ekosystému.

 Tábor potrvá do neděle 19. července. Ve volném čase se budou účastníci věnovat mimo jiné zvelebování místního kostela a jeho okolí.

 Josef Patočka z místní skupiny Hnutí DUHA Brno a jeden z organizátorů tábora řekl:

Na začátku června vyšli lidé do ulic dvacítky českých měst, aby vzkázali premiéru Sobotkovi, že absurdní bourání životaplného města kvůli ziskům akcionářů Severní energetické nehodlají připustit. Teď chceme klimatickým táborem podpořit Horní Jiřetín přímo na místě a ukázat zájemcům konkrétní a účinné cesty, jak se zapojit do prosazování čistých a úsporných alternativ k fosilní energetice. Škola občanské iniciativy nám k tomu poskytuje výborný prostor. “

 Hana Kašpaříková, jednatelka o.s. Čisté Tuřany, absolventka Školy občanské iniciativy v roce 2012 a brněnská zastupitelka, řekla:

„Škola občanské iniciativy mi dala základní informace o širokém spektru činností v neziskovém sektoru. Byla pro mě studnicí hodnotných informací a věřím, že je budu čerpat i do budoucna. Velice oceňuji i kvalitu lektorů, jejich vstřícnost a otevřenost. Za moc prospěšné také považuji česko-slovenské propojení a spolupráci, která by měla pokračovat. Díky za ŠOIku jakožto základ pro občansky aktivní lidi a tím lépe fungující společnost!“

 

Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace, 731465279, jan.pinos@hnutiduha.cz

 

 Poznámky:

[1] http://www.tscr.cz/data/zpravodaj/zprava.php

[2] Vyplývá to ze studie publikované letos v lednu londýnskou University College v časopise Nature. V případě postsovětských zemí doporučují autoři ponechat pod zemí až 94% dostupného uhlí. Viz: http://newsroom.unfccc.int/unfccc-newsroom/most-fossil-fuels-must-stay-in-the-ground-new-study/#related

Šítky aktuality: