Valná hromada ČEZ pokračuje nonstop i dnes

ČEZ podpořil uhlíkovou neutralitu EU, kterou česká vláda odmítá. Prodej uhelné elektrárny Počerady Pavlu Tykačovi je nejistý

I po dlouhých dvaceti hodinách dnes nad ránem stále pokračovalo jednání valné hromady ČEZ, nejdelší v historii. Akcionářky a akcionáři během něj položili představenstvu přes 500 otázek, nejčastěji k plánovanému prodeji uhelné elektrárny Počerady kontroverznímu podnikateli Pavlu Tykačovi, souladu firemní strategie se společnými evropskými cíli pro ochranu klimatu a modernizaci energetiky a také k transparentnosti rozhodování představenstva.

Střet mezi představenstvem a minoritními akcionáři proběhl zejména kvůli tomu, že představenstvo odmítlo zařadit na jednání valné hromady bod k prodeji uhelné elektrárny Počerady. Prodej elektrárny zůstává i nadále ve hře; zůstává v ní ovšem i možnost, že ČEZ si v souladu s přáním minoritních akcionářů i ekologických organizací elektrárnu ponechá. 

Elektrárna Počerady patří mezi nejstarší a nejplýtvavější uhelné elektrárny u nás. V současnosti je největším tuzemským zdrojem emisí skleníkových plynů, ročně vypouští do ovzduší 5,5 milionu tun CO2, což odpovídá všem emisím z nákladní autodopravy v České republice [1]. Zároveň je i největším českým znečišťovatelem ovzduší vysoce toxickou rtutí [2]. Každou minutu spálí 10 tun uhlí, z toho 6,5 (kvůli nízké účinnosti) proletí bez užitku komínem a chladícími věžemi. Elektrárna přitom vyrábí téměř třikrát méně elektřiny, než se každoročně z ČR vyveze do zahraničí [3].

V kontrastu s lavírováním kolem osudu elektrárny Počerady, vyjádřilo představenstvo ČEZu podporu cíli 100% uhlíkové neutrality Evropské unie do roku 2050 “protože to považuje za správné”. Přijetí tohoto cíle navrženého Evropskou komisí přitom minulý týden na Radě EU česká vláda společně s Polskem, Maďarskem a Estonskem zablokovala. V této otázce je tedy ČEZ progresivnější, než vláda. 

Jednání bylo krátce po zahájení přerušeno protestem organizace Greenpeace. Ještě před začátkem akce přišla jedna z akcionářek v převleku za uhlí poděkovat vedení firmy za to, že tento fosilní zdroj hodlá nadále podporovat. Následně šestice protestujících přímo před pódiem v konferenční místnosti a desítky dalších u vstupu do jednací místnosti rozbalili transparenty vybízející k uzavření elektrárny Počerady a ukončení doby uhelné. Prodejem své největší uhelné elektrárny Počerady do soukromých rukou by totiž ČEZ ohrozil splnění státních klimatických a energetických plány [4].

Jen během valné hromady se připojilo dalších 1000 lidí k výzvě vládě a dozorčí radě ČEZ, aby zastaralou elektrárnu neprodávaly, ale co nejdříve uzavřely: https://smradzpocerad.cz/


Jan Rovenský, vedoucí klimatické a energetické kampaně Greenpeace, řekl:
“Představenstvo ČEZ si patrně myslelo, že se může vyhnout diskusi o nesmyslném a nebezpečném prodeji elektrárny Počerady Pavlu Tykačovi, když odmítlo zařadit tento bod na pořad valné hromady. Dopadlo to přesně opačně: akcionáři už 10 hodin vedení firmy grilují otázkami, ve kterých se prodej Počerad opakuje patrně nejčastěji. Dozorčí rada opatrně připustila, že o prodeji už třikrát jednala a dosud nedošla k žádnému závěru. Doufáme, že dozorčí rada nakonec celou transakci zastaví stejně jako v roce 2017. Už proto, že tehdy mohl ČEZ utržit až 10 miliard korun, zatímco nyní jen pouhé 2 miliardy..”

Tomáš Jagoš, energetický expert Hnutí DUHA, řekl:
“Představenstvo ČEZu zde na valné hromadě překvapilo podporou uhlíkové neutrality EU v roce 2050, kterou česká vláda spolu s Polskem, Maďarskem a Estonskem blokuje. V kontrastu s tím představenstvo ČEZ lavíruje v otázce prodeje uhelné elektrárny Počerady Pavlu Tykačovi. Prodej soukromému majiteli, který plánuje využívat uhlí další desítky let, by znamenal vypuštění více skleníkových exhalací a toxických látek do ovzduší. Je na dozorčí radě, aby ekonomicky a strategicky nevýhodný obchod definitivě odmítla.”

Kateřina Holá, Limity jsme my, řekla:
„Vítáme závazek ČEZ k uhlíkové neutralitě k roku 2050, to ale nestačí. Pokud chceme předejít největším škodám, musíme začít odstavovat zastaralé elektrárny co nejdříve. Počerady jsou už dnes jednou z nejšpinavějších a nejméně hospodárných elektráren u nás a od roku 2021 dost možná nebudou splňovat nové evropské emisní limity. Prodejem uhlobaronovi Tykačovy by si ČEZ zdánlivě umyl ruce, ale ve skutečnosti bychom následky draze zaplatili my všichni.“

Kontakty:
Jan Rovenský, Greenpeace ČR, 734 620 844, jan.rovensky@greenpeace.org 
Jiří Koželouh, Hnutí DUHA, 723 559 495, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz
Klára Aubrechtová, Limity jsme my, 737 863 097, ljm.media@riseup.net


Poznámky pro editory:

[1] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/elektrarna-pocerady-je-nejvetsi-znecistovatel-v-cr-chvaletice-zvysily-znecisteni-o-43

Centrum dopravního výzkumu. Struktura emisí CO2 v dopravě v ČR v roce 2017. http://vitejtenazemi.cz/cenia/sites/files/grafy/1367.xls

[2] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/uhelne-elektrarny-vevodi-znecistovatelum-toxickou-rtuti-potvrzuji-cerstve-udaje

[3] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/elektrarna-pocerady-spali-10-tun-uhli-za-minutu-65-proleti-kominem-zbytek-jde-na-vyvoz

[4] S výrazným snižováním celkového výkonu uhelných elektráren - tedy v praxi uzavření zastaralých uhelných zdrojů jako Počerady a Chvaletice - počítá Státní energetická koncepce ČR i Politika ochrany klimatu v ČR. Státní energetická koncepce ČR počítá s odstavováním starých velkých elektráren s nízkou účinnosti a preferencí dodávek uhlí pro teplárny. Plány Pavla Tykače jsou úplně opačné, ohrožují tedy bezproblémový provoz tepláren a mohou způsobit nárůst ceny tepla.
Pole pro přílohy