Vánoční dárek: Evropa chce vyšší recyklaci odpadů. Bude závazná i pro Českou republiku

Zástupci evropského trialogu se dnes dohodli na cílech Balíčku pro oběhové hospodářství

Zástupci Evropského parlamentu, Rady Evropské unie a Evropské komise (evropský trialog) se dnes ráno předběžně dohodli na znění Balíčku pro oběhové hospodářství – progresivní změně šesti odpadových směrnic Evropské unie.  Recyklace komunálních odpadů se má do roku 2035 povinně zvýšit na minimálně 65% a skládkování snížit na maximálně 10%. Definitivně bude dohodu schvalovat Evropský parlament a Rada Evropské unie (zástupci vlád členských zemí) začátkem příštího roku.

Česká republika proto musí přepsat zcela nedostatečné plány odpadového hospodářství přijaté minulou vládou a v připravovaném zákoně o odpadech zlepšit recyklační služby pro domácnosti i omezit skládkování tak, jak to dlouhodobě prosazuje i Hnutí DUHA. Loni jsme skládkovali 45% a recyklovali pouze 38% komunálních odpadů [1]. Jsme tedy pod průměrem EU a daleko zaostáváme za vyspělými západními zeměmi.

Závazná minimální míra recyklace komunálních odpadů, na které se předběžně dohodli evropští politici:
●    rok 2025: 55%
●    rok 2030: 60%
●    rok 2035: 65%

Tyto závazné cíle jsou pro ČR dosažitelné. Prognóza Plánu odpadového hospodářství Sobotkovy vlády předpokládala recyklovat a kompostovat dokonce 59 % komunálních odpadů již v roce 2024 [2]. Nové cíle jsou však vyšší, než jaké minulá vláda stanovila coby závazné pro naše odpadové hospodářství (pouze cca 38 %). Pro dosažení evropských cílů Balíčku pro oběhové hospodářství musí vláda předložit a Parlament schválit nový zákon o odpadech, který bude zohledňovat jak předcházení vzniku odpadu, tak jeho zvýšenou recyklaci a jenž zlepší recyklační služby pro domácnosti.    

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl:
“Politici se dohodli, že v Evropě i u nás se bude většina komunálních odpadů recyklovat. Vláda tedy musí rychle připravit zákon o odpadech, který omezí skládkování a zdvojnásobí recyklaci. Kraje mezitím musí přepsat své dva roky staré krajské plány odpadového hospodářství psané na deset let. Jsou totiž založené na spalování většiny komunálních odpadů a jen nízké míře recyklace. Evropa jasně říká, že skládky mají být nahrazeny recyklací, ne spalovnami. Hnutí DUHA takovou progresivní odpadovou politiku prosazuje už řadu let.”


Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz


Poznámky:

[1] Zpráva o životním prostředí České republiky 2016, tabulka 1, strana 256

[2] Plán odpadového hospodářství ČR, tabulka 23, strana 61 https://www.mzp.cz/cz/poh_cr_prislusne_dokumenty

Šítky aktuality: