Ve Varšavě začíná světová klimatická konference, bohaté státy musejí samy začít s řešením

Ani ČR nesmí čekat – v neefektivitě ekonomiky i skleníkových emisích patříme k evropským rekordmanům.

Dnes začíná ve Varšavě Konference OSN o globálních změnách podnebí [1]. Ministři naprosté většiny států světa včetně USA, Evropské unie, Ruska či Číny budou vyjednávat o tom, o kolik který stát sníží exhalace skleníkových plynů, jak se úkoly rozdělí mezi vyspělé a rozvíjející se ekonomiky a kolika penězi bohaté státy pomohou chudým.

Konference je výzvou k proměně světové energetiky a ekonomiky, kterou tíží závislost na fosilních palivech a jejich rostoucí cena. Cena ropy je nyní čtyřikrát vyšší než například v roce 2013 [2].

Snížení skleníkových exhalací – o němž se chtějí státy světa dohodnout do dvou let – znamená zásadně snížit spotřebu uhlí, ropy a zemního plynu. Na tomto poli má ČR co dohánět - naše ekonomika na každou vyrobenou korunu hrubého domácího produktu spotřebuje páté největší množství energie ze všech států EU. Např. energetická náročnost německé ekonomiky je o třetinu menší než naše. V exhalacích oxidu uhličitého také patříme ke smutným rekordmanům: jsme s 11,5 tunami CO2 na obyvatele třetím nejhorším státem v EU. Proto ČR nemůže jen čekat na dohodu velkých států světa, ale musí učinit nejdůležitější kroky sama.

Hnutí DUHA je přesvědčeno, že potřebujeme globální dohodu o snižování skleníkových emisí a rozvojové pomoci postiženým zemím. V září tohoto roku vydal Mezivládní panel pro klimatickou změnu (IPCC) novou zprávu shrnující dosavadní vědecké poznatky o měnícím se podnebí. Uvádí, že pokud nebudeme snižovat spotřebu fosilních paliv, může se do konce století oteplit až o 4,8 stupňů a hladina oceánu stoupne až o 80 centimetrů [3]. To by znamenalo dalekosáhlé a katastrofální dopady na lidskou společnost: zaplavování pobřežních měst a vesnic, dlouhá sucha, nedostatek potravin, vlny veder či šíření tropických chorob. Velké a zalidněné oblasti Země by se staly neobyvatelnými.

Summit bude důležitý zejména pro státy Evropské unie, které aktuálně jednají o tom, o kolik sníží znečištění, zvýší energetickou efektivitu a produkci z čistých domácích zdrojů do roku 2030. Místo konání – ve Varšavě – je symbolické. Polsko tradičně nejvíce blokuje evropskou energetickou politiku. ČR se k němu často přidává. Obě země tíží vysoká závislost na fosilních palivech a jejich energetika je řízena velkými energetickými firmami, které bohatnou na vysokých účtech spotřebitelů energie.

Proto ekologická organizace prosazuje nový zákon, který závazně stanoví, že ČR bude snižovat závislost na drahých fosilních palivech – krok po kroku, rok po roku. Legislativa udá směr a budoucí vlády naváží praktickými opatřeními: pomohou rodinám zateplovat domy či vyměnit staré kotle, vylepší recyklaci odpadků, budou podporovat inovace v českém průmyslu či investovat do rychlé a pohodlné moderní veřejné dopravy [4].
Návrh Hnutí DUHA je inspirován úspěšným britským zákonem považovaným za vzorovou legislativu. Prosadila jej vláda ve shodě s oběma opozičními stranami, se Svazem britského průmyslu i s odbory.

Nová česká sněmovna má 109 poslanců a poslankyň ze stran, které slíbily podobný zákon připravit. Další strany podporu legislativy seriózně zvažují [5].

Jiří Koželouh, energetický expert Hnutí DUHA, řekl:

„Světoví politici se musí nakonec dohodnout na snížení skleníkových exhalací – tedy snížení spotřeby fosilních paliv  - a čím dříve, tím lépe. Podle starších i zcela nových vědeckých poznatků by pokračování současného znečišťování zcela změnilo podnebí na Zemi, což by mělo nedozírné katastrofální humanitární a ekonomické následky.“

„V zastaralosti energetiky a emisích oxidu uhličitého patříme v Evropě ke smutným rekordmanům. Závislost na fosilních palivech je pro nás stále větším a dražším problémem.  Naše účty za teplo nebo benzín za nás nezaplatí Obama ani Barroso. Musíme se připravit na éru drahé ropy a plynu pomocí zákona dle britského vzoru, který stanoví závazné tempo snižování spotřeby fosilních paliv.“

Poznámky:
[1] Incoming Polish Presidency of the 19th Conference of the Parties to the UN Framework Convention on Climate Change: http://www.cop19.gov.pl/incoming-polish-presidency-of-cop19-cmp9
[2] Ropa Brent – aktuální a historické ceny: http://www.kurzy.cz/komodity/index.asp?A=5&idk=38&od=18.10.2000&do=17.10...
[3] Climate Change 2013: The Physical Science Basis, he Summary for Policymakers (SPM) of the Working Group I contribution to the IPCC Fifth Assessment Report (WGI AR5): http://www.climatechange2013.org/images/uploads/WGIAR5-SPM_Approved27Sep...
[4] Bližší informace o navrhovaném českém fosilním zákonu a iniciativě Velká výzva: www.velkavyzva.cz/content/files/DOKUMENTY/1/www-brozurka-www.pdf
[5] Jedná se o ČSSD, TOP 09 a KSČM (celkem 109 křesel) a podporu zvažuje ANO (47 křesel). Více zde: http://www.hnutiduha.cz/aktualne/vetsinu-ve-volbach-ziskal-fosilni-zakon...

Šítky aktuality: