Velká část moderního zemědělství se stala neslučitelná s přírodou, varují vědci. Za třicet let ubylo v Evropě 39 % motýlů zemědělské krajiny

Vědecké studie v prestižním časopisu ukazují, že globální úbytek hmyzu a zvláště pak motýlů v přírodě ohrožují světovou ekonomiku i prospěšné přírodní procesy dosud bezprecedentní mírou. Nejvýznamnějšími příčinami je intenzivní zemědělství včetně používání pesticidů či uvolňování dusíku z chovu dobytka a umělých hnojiv, odstraňování přírodních prvků a klimatická změna. Tato zjištění přináší mezinárodní skupina vědců, která zároveň vyzývá světové společenství včetně Česka k rychlé akci na záchranu hmyzu.

Snižování populací hmyzu a motýlů je dle studií publikovaných ve speciálním čísle v jednoho z nejprestižnějších vědeckých časopisů [1] způsobené intenzivním obhospodařováním luk a pastvin, používáním insekticidů, jako jsou neonikotinoidy, nebo uvolňováním dusíku při intenzivním chovu dobytka. Negativní dopad má také scelování původně malých rodinných farem do agrárních koncernů. Rozsáhlé monokultury se navíc často nacházejí na místech původních pralesů s vysokou biodiverzitou. Studie navazují i na záznamy dokládající pokles počtů divokých včel, které spolu s dalšími druhy hmyzu zajišťují nezbytné opylování. [2] [3]

Vědci tak varují, že „velká část moderního zemědělství se stala neslučitelná s přírodou” a zároveň „kritický pokles hmyzu může mít globální ekologické a ekonomické dopady”. [3] Doporučují zavést dostatečnou finanční podporu tradičním způsobům obhospodařování luk či mokřadů, podporu krajinných prvků na farmách, omezit užívání hnojiv a snížit používání pesticidů. Speciální číslo časopisu americké Akademie věd  tak přichází s varováním, že „okamžitě a napříč národy musí lidé najít řešení, jak zastavit klimatickou změnu a snížit dopady globálního zemědělství.” [3]

Dobře dokazatelný je také významný úbytek motýlů v evropských zemích. [4] Ve Velké Británii vyhynulo již 8 % druhů a od roku 1976 ubylo přes 50 % motýlů. V Nizozemsku vyhynulo 20 % druhů a o 50 % počty poklesly již od roku 1990. V části Belgie pak vyhynulo 29 % druhů a za 15 let (1992-2007) ubylo okolo 30 % motýlů. Podle Evropského Indikátoru Lučních Motýlů pak v 16 evropských zemích od roku 1990 ubylo 39 % lučních motýlů. Dle Červeného seznamu evropských motýlů z roku 2010 je 8 % motýlů (38 druhů) ohrožených a dalších 10 % (44 druhů) téměř ohrožených, přičemž dle autorů jsou tato čísla velmi pravděpodobně podhodnocena. Česká republika přitom patří mezi 4 země s největším počtem ohrožených druhů.

Evropský účetní dvůr již dříve varoval, že pokles populací volně žijících opylovačů v Evropě pokračuje a zemědělské dotace zprostředkovávané Společnou zemědělskou politikou celkově jejich situaci zhoršují, namísto aby jí pomáhaly. [5] Právě v těchto dnech se konají pracovní skupiny Ministerstva zemědělství, které mají za úkol dohodnout nastavení 200 miliard korun v zemědělských dotacích na další sedmileté období. Hnutí DUHA se jich účastní a vyzývá veřejnost, aby se k ochraně hmyzu připojila prostřednictvím výzvy Zasaďme se. [6]

Martin Rexa, pracovník programu Krajina z Hnutí DUHA řekl:
„Vědci po celém světě nás varují před alarmujícím poklesem hmyzu a jeho důsledky. Nové nastavení zemědělských dotací na to za tím bohužel dostatečně nereaguje. V České republice potřebujeme hlavně podpořit obnovu krajinných prvků, jako jsou meze, remízky či mokřady, podpořit tradiční obhospodařování luk a pastvin a rozvoj šetrného ekologického zemědělství, či omezit užívání pro hmyz škodlivých pesticidů.”

Poznámky:
[1] The Proceedings of National Academy of Sciences of the United States of America, 2021, vol. 118, no. 2. Dostupné na: https://www.pnas.org/content/118/2

[2] RAVEN, Peter H., WAGNER, David L. 2021. Agricultural intensification and climate change are rapidly decreasing insect biodiversity. PNAS 118 (2). Dostupné na: https://www.pnas.org/content/118/2/e2002548117

[3] WAGNER, David L. et al. 2021. Insect decline in the Anthropocene: Death by a thousand cuts. PNAS 118 (2). Dostupné na: https://www.pnas.org/content/118/2/e2023989118 Překlad citací do českého jazyka zajistilo Hnutí DUHA.

[4] WARREN, Martin S. et al. 2021.The decline of butterflies in Europe: Problems, significance, and possible solutions. PNAS 118 (2). Dostupné na: https://www.pnas.org/content/118/2/e2002551117

[5] Zvláštní zpráva 15/2020: Ochrana volně žijících opylovačů v EU — iniciativy Komise dosud nepřinesly výsledky
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=54200
Tisková zpráva https://hnutiduha.cz/aktualne/kazdy-desaty-druh-vcel-motylu-je-kvuli-pesticidum-ci-ubytku-prirozenych-stanovist-v-evrope

[6] Výzva Hnutí DUHA Zasaďme se je na internetové stránce
http://zasadmese.hnutiduha.cz 

 

 

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora
občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.