Velké Ekologické výzvy na Jednom světě v Brně

Jeden svět společně s Hnutím DUHA na filmech z „Ekologických výzev“ ukáže, že je možné proměnit současnou energetiku, snížit znečištění a pomoci tím lidem ve vyspělých i rozvojových zemích. Recyklace odpadů přináší pracovní místa. Moderní technologie posilují ekonomiky. Státy se díky zateplování domů a obnovitelným zdrojům vymaňují ze závislosti na dovozu fosilních paliv, jejichž těžba ohrožuje lidi i přírodu.

Snímky dále připomenou, jak velkou roli v ochraně životního prostředí dokáže sehrát občanský aktivismus.

Hnutí DUHA nadto v Brně uspořádá i panelovou diskusi, které se zúčastní bývalý ministr životního prostředí Martin Bursík, viceprezident sdružení Eurosolar Milan Smrž, energetický specialista z Mezinárodního politologického ústavu Masarykovy univerzity Filip Černoch a ředitel Hnutí DUHA Petr Machálek. [1]

V sále Břetislava Bakaly bude 28. března v rámci tzv. Jarmarku neziskových organizací možné navštívit stánek Hnutí DUHA, který představí iniciativu Velká Výzva [2] a nabídne kvalitní a inspirativní publikace o ekologických řešeních pro ekonomiku i domácnosti. Stánek bude otevřený i po promítáních jednotlivých filmů ze sekce Ekologické výzvy.

Na stejném místě si lze také prohlédnout velkoplošnou výstavu deseti nejlepších komiksů ze soutěže Hnutí DUHA. Ta přináší malé i velké výzvy pro čistou ekonomiku a životní styl. [3]

Petr Machálek, ředitel Hnutí DUHA řekl:
„Ekologické problémy se týkají našich lidských práv více, než si jsme ochotni připustit. Spolupráce Hnutí DUHA a Člověka v tísni na prosazení zákona, který zajistí snižování exhalací skleníkových plynů, je proto logická. Nejde totiž jen o rozhýbání čistého průmyslu a moderních technologií u nás doma. Změny podnebí negativně ovlivňují životy především chudých lidí v rozvojových zemích."

Poznámky:

[1] Hnutí DUHA pořádá tyto debaty a diskuse:

Středa 23. 3.
18:00 Uměleckoprůmyslové muzeum, debata po filmu Poručíme větru, dešti (anglicky). Besedovat přijde Vojtěch Kotecký, Hnutí DUHA.
      
Čtvrtek 24. 3.
17:30 sál Břetislava Bakaly (Žerotínovo nám. 6, Brno), debata po filmu Poručíme větru, dešti. Besedovat přijde Petr Machálek, ředitel Hnutí DUHA.
 
Sobota 26. 3.
17:30 sál Břetislava Bakaly (Žerotínovo nám. 6, Brno), debata po filmu Poručíme větru, dešti. Besedovat přijde Petr Machálek, ředitel Hnutí DUHA.
 
Neděle 27. 3.  
17:30 sál Břetislava Bakaly (Žerotínovo nám. 6, Brno), debata po filmu Koupil jsem deštný prales. Besedovat přijde Petr Machálek, ředitel Hnutí DUHA a Michal Rezek, bývalý ředitel FSC ČR.  
 
Pondělí 28. 3.  
17:30 sál Břetislava Bakaly (Žerotínovo nám. 6, Brno), debata po filmu Koupil jsem deštný prales.
Debata: panelová diskuse s ředitelem Hnutí Duha Petrem Machálkem, bývalým ministrem pro životní prostředí Martinem Bursíkem, viceprezidentem sdružení Eurosolar Milanem Smržem a Filipem Černochem z  Mezinárodního politologického ústavu Masarykovy univerzity

[2] Hnutí DUHA v kampani Velká výzva prosazuje nový zákon, který závazně stanoví, jak bude Česká republika snižovat exhalace skleníkových plynů o 2 % ročně – krok po kroku, rok po roku. Rozhýbe tak investice do moderních zelených řešení, jako je zateplování domů, čistá energie, pohodlná veřejná doprava, místní potraviny nebo snadná recyklace.

[3] Více o doprovodném programu k sekci „Ekologické výzvy“ na http://www.velkavyzva.cz./?jeden_svet_brno