Věnuje ministr Chalupa tunelářům 3,7 miliardy?

Liknavostí MŽP zřejmě zmizí v pražském podzemí evropské peníze určené pro chytré projekty v regionech.

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa (ODS) opět nezvládá svou agendu. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) navrhuje převést 3,7 miliardy korun z Operačního programu životní prostředí (OPŽP) na výstavbu pražského metra.

Důvodem je neschopnost Chalupových úředníků zrychlit čerpání financí určených pro OPŽP. Ministr Chalupa tak velmi pravděpodobně přijde o 3,7 miliard korun určených původně pro města a obce na snížení smogu, zateplení škol nebo zlepšení recyklace. Tyto peníze, velmi potřebné na užitečné projekty v regionech, by pohltily pražské tunely.

Peníze musí být využity do konce roku 2015, což se už ministru Chalupovi s největší pravděpodobností nepodaří. Podle dokumentu MMR je s tím však ministr srozuměn, převod peněz schvaluje.

Ministerstvo pro místní rozvoj navrhuje, aby prostředky z operačních programů, které za ně zodpovědní ministři nejsou schopni smysluplně utratit a České republice tak hrozí ztráta miliard korun, byly převedeny do jiných operačních programů.

Dokument MMR [1] je nyní v  mezirezortním připomínkování, jež skončí v pondělí 22. dubna. Brzy poté by přesunutí prostředků z nejhůře administrovaných operačních programů měla projednat vláda. Definitivně schválit ochuzení regionů o 3,7 miliard korun však musí Evropská komise.

Z celkových 147 miliard korun určených pro životní prostředí v období 2007 - 2015 mělo ministerstvo pod vedením Tomáše Chalupy k datu 6. března 2013 smluvně zajištěno využití pouhých cca šedesáti miliard, tedy  40 % [2].

  • Za 3,7 miliardy korun, o které je ministr na nejlepší cestě přijít, by například bylo možné:pořídit pro všechny domácnosti nebo obce v ČR domácí nebo komunitní kompostéry, které by snížily množství vyhozených bioodpadů až o 500 000 tun ročně, tedy ekvivalent pěti nových spaloven libereckého typu,
  • nebo pořídit pro 700 tisíc domácností sadu kontejnerů na třídění pěti hlavních druhů odpadů přímo ke dveřím, výrazně tak zvýšit míru třídění a snížit množství skládkovaných a spalovaných odpadů,
  • nebo pořídit 60 nejmodernějších obecních kompostáren, které by zpracovaly 1 -1,5 miliónu tun bioodpadů ročně, tedy ekvivalent deseti až čtrnácti nových spaloven libereckého typu,
  • nebo podpořit zateplení 400 škol a školek.

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl:
„Ministr Chalupa opět dokázal, že nezvládá svou agendu. Za 3,7 miliard korun, které jsou určeny na užitečné projekty v regionech a o něž liknavostí svých úředníků pravděpodobně přijde, by bylo možné pořídit každé domácnosti kompostér nebo postavit šedesát obecních kompostáren a snížit tak množství odpadů o objem, který by ročně naplnil pět až čtrnáct spaloven odpadů.“

„Namísto využití na chytré projekty pro lidi a obce budou tyto miliardy zřejmě vytunelovány v pražském podzemí – na stavbu metra. Ministrovi to však zřejmě nevadí. Podle dokumentu ministerstva pro místní rozvoj, který jde do vlády, je Tomáš Chalupa s tunelováním srozuměn. Liknavost jeho úředníků a zalití peněz v pražském betonu namísto jejich využití pro zlepšení životního prostředí v regionech jsou mu patrně lhostejné.“

Poznámky:
[1] Dokument „Vyhodnocení řízení rizikových operačních programů, MMR, Praha, 2013“ považuje za vysoce rizikové z hlediska schopnosti využít alokované prostředky tyto operační programy: životní prostředí, vzdělávání pro konkurenceschopnost, technická pomoc a regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad.
Dokument k dispozici zde: http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/ea4ad9c9-3e92-4028-a889-b6aa5d...
[2] Údaje z Měsíční monitorovací zprávy, MMR, Praha, 2012, viz.: http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/329b8c92-70be-4ef1-82b3-6f50b5...

Šítky aktuality: