Většinu uhlí z velkolomu ČSA polyká vlastní elektrárna uhlobaronů

Teplárny dostávají pouhou sedminu

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek se dnes na tiskové konferenci v 11:00 znovu vyjádří k prolomení limitů těžby hnědého uhlí na Mostecku.

Jednoduchý výpočet na základě veřejně přístupných zdrojů [1] zveřejňovaných samotnými těžaři ukazuje, že většinu (55 procent) uhlí z velkolomu ČSA spálí stará a plýtvavá elektrárna Chvaletice. Elektrárnu vlastní firma Severní energetická, a.s. uhlobaronů Pavla Tykače a Jana Dienstla, kteří provozují velkolom ČSA.

Dalších 30 procent dodávají do podnikové elektrárny v chemických závodech Unipetrol [2]. Jen 15 procent tak zbývá na teplárny.

Teplárenské sdružení minulý týden tvrdě kritizovalo studii Vupek – Economy, s.r.o. pro ministerstvo průmyslu, která tvrdí, že hrozí nedostatek uhlí. Zástupci tepláren odmítli hrozící nedostatek uhlí [3].

Zastaralá elektrárna Chvaletice (dokončená v roce 1979) se podílí na masivním plýtvání uhlím. Elektřinu vyrobenou při nízkoúčinném spalování vyvážíme. ČR je sedmý největší exportér elektřiny na světě, o jedno místo před Ruskem [4]. Každý rok provozu navíc elektrárna způsobí podle výzkumníků Univerzity Karlovy škody na zdraví a životním prostředí za téměř tři miliardy korun [5], které nehradí uhlobaroni, ale daňový poplatníci.

Schválená Aktualizace Státní energetické koncepce ČR sice hrubě podceňuje možnosti energetických úspor a čistých domácích obnovitelných zdrojů, ale přesto ukazuje, že se sníží potřeba hnědého uhlí o 73 procent. Elektrárnu Chvaletice a několik dalších starých zdrojů navrhuje odstavit [6].

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:

„Na základě veřejně dostupných dat si může i žák základní školy snadno dopočítat, že velkolom ČSA zásobuje zejména vlastní uhelnou elektrárnu uhlobaronů a pro teplárny je téměř bez významu. Elektrárna Chvaletice by měla být podle schválené energetické koncepce odstavena. Zastaralý zdroj však nejen plýtvá uhlím, ale každoročně způsobuje znečištěním škody na zdraví a životním prostředí ve výši tří miliard korun, které nedobrovolně platíme my všichni.“

„Doufám, že ministr Jan Mládek dnes definitivně odmítne podporovat tento podnikatelský projekt, na který každý z nás přispívá fosilním miliardářům Pavlu Tykačovi a Janu Dienstlovi třemi stovkami korun ročně.“

Kontakt:
Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, telefon 731 465 279731 465 279, email
jan.pinos@hnutiduha.cz   

 

Poznámky:

[1] V elektrárně Chvaletice se loni spálilo 2 862 000 tun uhlí s průměrnou výhřevností 15,3 MJ/kg. Vyplývá to z výroční zprávy Severní energetické, a.s. http://www.sev-en.cz/cz/elektrina/download/Vyrocni_zprava_ECHAS_2014.pdf

Elektrárna Chvaletice pálí směs uhlí z velkolomu ČSA (provozuje také Severní energetická) s velkolomu Vršany (provozuje společnost Czech Coal Pavla Tykače).

Výhřevnost uhlí z ČSA byla v roce 2013 průměrně 19,53 MJ/kg. Výhřevnost uhlí z velkolomu Vršany, které Severní energetická přikupuje, byla 7,88 MJ/t.

Vyplývá to ze Zprávy o udržitelném rozvoji Severní energetické http://www.sev-en.cz/cz/spolecnost/downl/Zprava_o_udrzitelnem_rozvoji_2013_Sev-en.pdf

Na velkolomu ČSA bylo v roce 2014 vytěženo 3 300 000 tun uhlí (viz http://iuhli.cz/tezba-hnedeho-uhli-loni-klesla-o-55-procenta/)

 Výpočtová tabulka:

hmotnost 

výhřevnost

energetický obsah

 

(t)

(GJ/t)

(TJ)

ČSA

1 823 000

19,53

35 603

příkup Vršany

1 039 000

7,88

8 187

Celkem

2 862 000

 

43 791

 

 

 

 

mix Chvaletice

2 862 000

15,3

43 789

 

1 823 000 tun uhlí z velkolomu ČSA je 55,2 % celkové roční těžby (3 300 000 t).

 [2] http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Unipetrol-RPA-a-Severni-energeticka-uzavrely-smlouvu-o-dodavkach-uhli-293563

 [3] http://www.tscr.cz/data/zpravodaj/zprava.php

 [4] http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/keyworld2014.pdf (str. 27)

 [5] Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy: Měrné externí náklady výroby elektrické energie v uhelných parních elektrárnách v České republice: http://cozpserver1n2.jinonice.cuni.cz/wp/12/01.pdf (výsledné částky pro elektrárny najdete na str. 21)

 [6] http://cislotydne.cz/73/

Šítky aktuality: